Mają swoje (naukowe, zawodowe, artystyczne) losy profesorowie

Słowo o Panu Profesorze Wacławie Rapaku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.449

Słowa kluczowe:

Wacław Rapak

Abstrakt

W tekście poświęconym osobie Jubilata – Profesora Wacława Rapaka, romanisty i literaturoznawcy, zostały przedstawione jego dokonania naukowe oraz ścieżka zawodowa, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zasygnalizowano również jego zainteresowania artystyczne oraz własną twórczość.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Kornhauser J., Rapak W., W krainie białych plam, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/w-krainie-bialych-plam/, [dostęp: 25 lipca 2022 r.].   Google Scholar

Rapak W., Henri Michaux — Dzieło wyobraźni. „Okres zielony”: 1922–1927, Kraków 2014.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kraszewska, A. (2022). Mają swoje (naukowe, zawodowe, artystyczne) losy profesorowie: Słowo o Panu Profesorze Wacławie Rapaku . Humanities and Cultural Studies, 3(3), 9–15. https://doi.org/10.55225/hcs.449

Numer

Dział

Teksty okolicznościowe