Tom 4 Nr 2 (2023): Czerwiec

					Pokaż  Tom 4 Nr 2 (2023): Czerwiec

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

kolejny numer „Humanities and Cultural Studies” zawiera sześć tekstów, z których ostatni, autorstwa profesora Dariusza Vasiny, stanowiący rodzaj osobistej refleksji artysty i nauczyciela akademickiego, znalazł się w części Varia. Większość proponowanych przez redakcję tekstów – pięć na sześć — w mniejszym lub większym stopniu obraca się wokół kwestii szeroko rozumianej sztuki i tożsamości. Przypomnę, że tym samym wiążą się lub podejmują wątki konferencji naukowej na taki właśnie temat, zorganizowanej niemal dwa lata temu w Akademii Tarnowskiej (wówczas Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie).
Numer otwiera artykuł Michała Borkowskiego zatytułowany Ekskluzywizm doświadczenia artystycznego. Autor prowadzi rozważania, w których tytułowy „ekskluzywizm” ściśle łączy się z eksperymentatorskim charakterem doświadczenia artystycznego, gdzie mocno podkreślana samocelowość sztuki przyjmująca tutaj postać bezcelowości, stawia artystę i jego działania na cienkiej granicy, jak twierdzi Autor, „między obłędem a stanem natchnienia”. W tym sensie doświadczenie artystyczne naznaczone jest właściwymi sztuce i artyście paradoksami, jakie są im przypisane, jeśli ich misją jest „najwykwintniejsza apologia Życia”. Tak pomyślana poetyka doświadczenia stanowi egalitarystyczne otwarcie na twórców sztuki i jej odbiorców.

(fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

Opublikowane: 2023-12-21