Recenzenci

2021

 • Robert Bońkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Marta Chaszczewicz-Rydel (Uniwersytet Wrocławski)
 • Magdalena Dyras (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Marlena Gruda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Anna Jakimyszyn-Gadocha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Edmund Juśko (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • Viera Luptáková (Uniwersytet Warszawski)
 • Mihaela Matešić (University of Rijeka)
 • Andrzej Niedojadło (Tarnowska Szkoła Wyższa)
 • Elżbeta Osewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • Paulina Pycia-Košćak (Uniwersytet Śląski)
 • Dorota Krystyna Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN)
 • Maciej Tomal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Pavol Tomanek (St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava, Słowacja)
 • Ewa Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2019

 • Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Zygmunt Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Wacław Rapak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Jolanta Sękowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski)