Recenzenci

2022

 • Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Ewa Bartos (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Regina Bochenek-Franczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Kazimiera Czapla (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie)
 • Danijela Djodjevic (University of Belgrade)
 • Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Andrzej Draguła (Uniwersytet Szczeciński)
 • Beata Drwal (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Grzegorz Igliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Bogumił Jedynak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Grzegorz Markowski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Eugeniusz Moczuk (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
 • Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Monika Pociask (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Jan Potkański (Uniwersytet Warszawski)
 • Joanna Pychowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Aleksandra Reimann-Czajkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Małgorzata Siekańska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
 • Bożena Sieradzka-Baziur (Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego)
 • Michał Skop (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Renata Smoleń (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Maciej Smuk (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Sowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Anita Staroń (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Stefanowicz-Kocoł (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański)
 • Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 • Anna Tokarska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Teresa Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Urszula Wójcik (Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Agnieszka Wójtowicz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
 • Magdalena Zdrada-Cok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Joanna Żukowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

2021

 • Robert Bońkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Marta Chaszczewicz-Rydel (Uniwersytet Wrocławski)
 • Magdalena Dyras (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Marlena Gruda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Anna Jakimyszyn-Gadocha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Edmund Juśko (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • Viera Luptáková (Uniwersytet Warszawski)
 • Mihaela Matešić (University of Rijeka)
 • Andrzej Niedojadło (Tarnowska Szkoła Wyższa)
 • Elżbeta Osewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • Paulina Pycia-Košćak (Uniwersytet Śląski)
 • Dorota Krystyna Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN)
 • Maciej Tomal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Pavol Tomanek (St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava, Słowacja)
 • Ewa Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2019

 • Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Zygmunt Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Wacław Rapak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Jolanta Sękowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski)