Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Wacław Rapak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor Zarządzająca

dr Joanna Graca
Wydział Humanistyczny, Akademia Tarnowska

Sekretarze redakcji

  • dr Katarzyna Górowska
    Wydział Sztuki, Akademia Tarnowska