Archiwum

 • Okładka nr 3 z 2022 r.

  Tom 3 Nr 3 (2022)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  z nieskrywaną radością prezentujemy trzeci tegoroczny numer czasopisma. Jest to numer wyjątkowy: pierwszy z dwóch tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji jego Urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej przypadających w 2022 roku. Jako zespół redakcyjny cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy w ten sposób uhonorować Redaktora Naczelnego naszego czasopisma. Autorami tekstów (zarówno w niniejszym, jak i w przygotowywanym kolejnym tomie) są w większości filologowie romańscy, ale przedstawiamy również teksty z obszaru badań polonistycznych, germanistycznych i dydaktycznych. Wśród autorów znajdują się współpracownicy Profesora, zaprzyjaźnieni naukowcy oraz Jego uczniowie. Klamrą spinającą teksty jest szeroko rozumiana kultura europejska, a w jej ramach odniesienia literaturoznawcze i językoznawcze.

  (fragment Słowa wstępnego)

 • Tom 3 Nr 2 (2022)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  oddajemy do Waszych rąk kolejny, drugi w tym roku numer „Humanities and Cultural Studies”. W zgodzie z napływającymi do nas coraz liczniejszymi zgłoszeniami dominantą tego numeru czynimy blok artykułów o szeroko rozumianym nastawieniu pedagogiczno-psychologicznym. Wbrew pozorom nie odbiega zbyt daleko od wybranej przez nas tematycznej dominanty tekst podejmujący nietracącą na aktualności kwestię tak zwanej gotowości cyfrowej w obszarze edukacji. W świetle przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus+ IDEA — Innowacyjne Podejście do Edukacji Cyfrowej jest to spowodowane niedawną zmianą praktyk edukacyjnych wywołaną pandemią COVID-19. Wpisuje się w tę dominantę tekst poświęcony profilaktyce uzależnień w szkole, kolejny podejmujący problem indywidualnych motywacji studentów pogłębiających arkana pianistyki. Za kontynuację wymienionej tematyki uznajemy wciąż (niestety) aktualną kwestię pandemii, jej konsekwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podobnie z podjętym w kolejnym artykule problemem przemian w zakresie długoterminowej opieki nad osobami starszymi świadczonej przez organizacje pozarządowe na Słowacji.
  Kolejnemu blokowi trudno byłoby nam nadać równie spójny charakter. Pojawia się tutaj artykuł poświęcony tak zwanym „bańkom filtrującym” (filter bubbles) jako narzędziom dezinformacji i manipulacji. Historycznoliteracki charakter ma artykuł podejmujący motywy heroizmu i melancholii w poetyckim zbiorze Księga ciszy autorstwa Józefa Stanisława Wierzbickiego. Czytelnik tego numeru „Humanities and Cultural Studies” może również zapoznać się z polskim księgozbiorem znajdującym się w bibliotece publicznej miasta Chicago (Chicago Public Library).
  (fragm. Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

   

 • Okładka nr 1 z 2022 r.

  Tom 3 Nr 1 (2022)

  W niniejszym numerze jako Redakcja proponujemy artykuł Marka Smoły, pracownika naszej Akademii, poświęcony historycznym związkom klasztoru klarysek ze Starego Sącza z założoną w 1269 r. przez św. Kingę, ksienię klarysek, parafią św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Drugi natomiast artykuł autorstwa Kazimiery Czapli podnosi egzystencjalne kwestie przemijania i dojrzewania do samotności w prozach Jarosława Iwaszkiewicza. W części Varia, która wchodzi na dobre w naszą wydawniczą praktykę, pojawia się artykuł Joanny Gracy, literaturoznawczyni zajmującej się od dawna krótkimi formami prozatorskimi, poświęcony napisanemu w takiej właśnie poetyce utworowi Petera Handkego noszącemu tytuł Powitanie rady nadzorczej. Również w tej części przedstawianego numeru „Humanities and Cultural Studies” proponujemy wzbogaconą reprodukcjami próbę retrospekcji wystawy Antygrawitacja, która została otwarta w marcu 2021 roku w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych.
  Osobne miejsce w tym numerze zajmuje okolicznościowy tekst poświęcony zmarłemu kilka tygodni temu wybitnemu językoznawcy prof. dr hab. Aleksandrowi Wilkoniowi, przez lata związanemu serdecznymi więzami z naszą tarnowską Uczelnią. Proponowany artykuł jest zmodyfikowaną wersją pierwodruku tekstu autorstwa Krystyny Choińskiej i Małgorzaty Pachowicz, który nosił tytuł Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta… i ukazał się w tomie Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora.

  (fragm. Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)