Tom 4 Nr 1 (2023): Marzec

					Pokaż  Tom 4 Nr 1 (2023): Marzec

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

najnowszy numer „Humanities and Cultural Studies”, który się właśnie ukazuje, zawiera pięć bardzo interesujących, lecz różnych pod względem poruszanej tematyki i przyjętego sposobu argumentowania tekstów; trzech artykułów naukowych i dwóch tekstów z działu Varia. Ten numer naszego czasopisma otwiera artykuł Grzegorza Szpili zatytułowany Which world is your simile from? Relations between simile vehicles and fictional worlds. Autor omawianego artykułu podejmuje interesującą próbę ukazania bogactwa literackich środków wyrazu, w tym głównie porównań, jak również konstruowania fikcyjnych światów literackich w wybranych anglojęzycznych powieściach. Autor omawia językowe zjawisko porównań, a następnie przygląda się, w jaki sposób są one stosowane zarówno w The Orenda Josepha Boydena, jak i w Our Lady of Alice Bhatti autorstwa Mohammeda Hanifa. Pod różnymi kątami ukazuje konstrukcję powieściowych chwytów w odmiennych kontekstach literackich.

(fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

 

Opublikowane: 2023-10-05