Tom 3 Nr 4 (2022)

					Pokaż  Tom 3 Nr 4 (2022)

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,
oddajemy do rąk Państwa czwarty tegoroczny numer naszego czasopisma. Jest to drugi z zapowiadanych tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji Jego urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej.
Podobnie jak w pierwszym tomie jubileuszowym przedstawiamy artykuły autorstwa przyjaciół i uczniów Pana Profesora. Słowo o Jubilacie zamieszczamy tym razem w wersji francuskojęzycznej, aby przybliżyć dokonania Pana Profesora szerszemu gronu światowych romanistów, wśród których nie brakuje Jego wieloletnich przyjaciół.

Pierwszą część tomu stanowią artykuły z kręgu literatury francuskiej. Krystyna Modrzejewska zajmuje się dramatem Jeana Giraudoux La Folle de Chaillot, odczytując dzieło jako utwór ponadczasowy, którego przesłanie nie uległo dezaktualizacji. Olga Bartosiewicz-Nikolaev poszukuje podobieństw w biografiach intelektualnych i artystycznych Henriego Miachaux i Benjamina Fondane’a. Swoje zainteresowania francuską awangardą, a zwłaszcza twórczością Roberta Desnosa, przedstawia Małgorzata Kuta w artykule poświęconym roli marzeń sennych w utworach poety. Teresa Wilkoń dokonuje analizy wybranych utworów polskich poetów od Słowackiego po Różewicza pod kątem motywów i wątków arkadyjskich, a zwłaszcza figury lazzarona, pozostającego niewątpliwie elementem szeroko pojętej społecznej tożsamości regionu Neapolu. Ewelina Suszek bada w swoim artykule literacki topos bursztynu z inkluzją i porusza się po metaforycznym bursztynowym szlaku poezji. Swoją interpretacyjną wędrówkę rozpoczyna autorka od utworów Marcjalisa czy Morsztyna, żeby dotrzeć do liryki współczesnej, m.in. do wierszy Grochowiaka i Miłosza.

(fragment Słowa wstępnego)

Opublikowane: 2023-02-23