Formularze

Autor

 • Instrukcja dla autorów [DOCX]
 • Instrukcja dla autorów [PDF]
 • Oświadczenie autora/współautorów [DOCX]
 • Oświadczenie autora/współautorów [PDF]
 • Umowa licencyjna [DOCX]
 • Umowa licencyjna [PDF]

Recenzent

 • Oświadczenie recenzenta (konflikt interesów) [DOCX]
 • Oświadczenie recenzenta (konflikt interesów) [PDF]
 • Formularz recenzji [DOCX]
 • Formularz recenzji [PDF]

Redaktor

 • Oświadczenie członka redakcji (konflikt interesów) [DOCX]
 • Oświadczenie członka redakcji (konflikt interesów) [PDF]