Awangarda od podszewki, czyli o dyktandzie z galicyzmami w roli głównej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.469

Słowa kluczowe:

dyktando, galicyzmy

Abstrakt

W latach 2013–2016, w ramach corocznych obchodów Święta Frankofonii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, nauczyciele akademiccy Zakładu Filologii Romańskiej organizowali konkursowe dyktando z wyrazami zapożyczonymi z języka francuskiego i używanymi we współczesnej polszczyźnie. Artykuł podejmuje kwestie celów tej inicjatywy, jej przebiegu oraz pokłosia, jakim było między innymi poznawanie galicyzmów od podszewki, tj. ich francuskiego źródłosłowu, przez studentów filologii romańskiej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Jabłońska G., A. Gruszczyńska, Komunikacja poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów 2018, s. 83–91.   Google Scholar

Jadacka H., Galicyzmy, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2022, s. 1572–1573.   Google Scholar

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.   Google Scholar

Markowski A., J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 48–69.   Google Scholar

Porayski-Pomsta J., Zakresy (pola) tematyczne zapożyczeń leksykalnych z języka francuskiego w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2011, z. 4 (683), https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/issue/104 [dostęp: 18 listopada 2022 r.].   Google Scholar

Sosna M., Galicyzmy i slawizmy, czyli róg obfitości kontra rodzynki w cieście, [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Etudes dédiées à Urszula Dąmbska-   Google Scholar

-Prokop, red. J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska, Kraków 2012, s. 635–645.   Google Scholar

Walczak B., Między snobizmem i modą a potrzebami języka, Poznań 1987.   Google Scholar

Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, wyd. 4, Warszawa 2021.   Google Scholar

Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, red. A. Bochnakowa, Kraków 2012.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Kraszewska, A. (2023). Awangarda od podszewki, czyli o dyktandzie z galicyzmami w roli głównej . Humanities and Cultural Studies, 3(4), 197–207. https://doi.org/10.55225/hcs.469

Numer

Dział

Varia