Tom 3 Nr 1 (2022)

Okładka nr 1 z 2022 r.

W niniejszym numerze jako Redakcja proponujemy artykuł Marka Smoły, pracownika naszej Akademii, poświęcony historycznym związkom klasztoru klarysek ze Starego Sącza z założoną w 1269 r. przez św. Kingę, ksienię klarysek, parafią św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Drugi natomiast artykuł autorstwa Kazimiery Czapli podnosi egzystencjalne kwestie przemijania i dojrzewania do samotności w prozach Jarosława Iwaszkiewicza. W części Varia, która wchodzi na dobre w naszą wydawniczą praktykę, pojawia się artykuł Joanny Gracy, literaturoznawczyni zajmującej się od dawna krótkimi formami prozatorskimi, poświęcony napisanemu w takiej właśnie poetyce utworowi Petera Handkego noszącemu tytuł Powitanie rady nadzorczej. Również w tej części przedstawianego numeru „Humanities and Cultural Studies” proponujemy wzbogaconą reprodukcjami próbę retrospekcji wystawy Antygrawitacja, która została otwarta w marcu 2021 roku w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych.
Osobne miejsce w tym numerze zajmuje okolicznościowy tekst poświęcony zmarłemu kilka tygodni temu wybitnemu językoznawcy prof. dr hab. Aleksandrowi Wilkoniowi, przez lata związanemu serdecznymi więzami z naszą tarnowską Uczelnią. Proponowany artykuł jest zmodyfikowaną wersją pierwodruku tekstu autorstwa Krystyny Choińskiej i Małgorzaty Pachowicz, który nosił tytuł Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta… i ukazał się w tomie Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora.

(fragm. Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

Opublikowane: 2022-03-31