Słowo wstępne

Autor

Abstrakt

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

oddajemy do Waszych rąk kolejny, drugi w tym roku numer „Humanities and Cultural Studies”. W zgodzie z napływającymi do nas coraz liczniejszymi zgłoszeniami dominantą tego numeru czynimy blok artykułów o szeroko rozumianym nastawieniu pedagogiczno-psychologicznym. Wbrew pozorom nie odbiega zbyt daleko od wybranej przez nas tematycznej dominanty tekst podejmujący nietracącą na aktualności kwestię tak zwanej gotowości cyfrowej w obszarze edukacji. W świetle przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus+ IDEA — Innowacyjne Podejście do Edukacji Cyfrowej jest to spowodowane niedawną zmianą praktyk edukacyjnych wywołaną pandemią COVID-19. Wpisuje się w tę dominantę tekst poświęcony profilaktyce uzależnień w szkole, kolejny podejmujący problem indywidualnych motywacji studentów pogłębiających arkana pianistyki. Za kontynuację wymienionej tematyki uznajemy wciąż (niestety) aktualną kwestię pandemii, jej konsekwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podobnie z podjętym w kolejnym artykule problemem przemian w zakresie długoterminowej opieki nad osobami starszymi świadczonej przez organizacje pozarządowe na Słowacji.
Kolejnemu blokowi trudno byłoby nam nadać równie spójny charakter. Pojawia się tutaj artykuł poświęcony tak zwanym „bańkom filtrującym” (filter bubbles) jako narzędziom dezinformacji i manipulacji. Historycznoliteracki charakter ma artykuł podejmujący motywy heroizmu i melancholii w poetyckim zbiorze Księga ciszy autorstwa Józefa Stanisława Wierzbickiego. Czytelnik tego numeru „Humanities and Cultural Studies” może również zapoznać się z polskim księgozbiorem znajdującym się w bibliotece publicznej miasta Chicago (Chicago Public Library).
Osobne miejsce w omawianym numerze zajmuje zaproponowany przez nas po raz pierwszy na specjalnych prawach Głos w dyskusji. Nie jest to tekst ściśle naukowy, stąd jego osobne miejsce. Pozwala jednak wpisać się w zaproponowaną na początku dominantę. Stawia bowiem pytanie „Dokąd zmierza przedszkole?”, a podejmuje problematykę dobrych praktyk pedagogicznych nastawionych na rozwijanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji XXI wieku. Omawiany numer zamyka część Varia, gdzie umieszczamy nie po raz pierwszy esej. Tym razem mowa jest o sztuce, dokładnie o rysowaniu jako zostawianiu przez człowieka śladów.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Pobrania

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Rapak, W. (2022). Słowo wstępne. Humanities and Cultural Studies, 3(2), 4–5. Pobrano z https://journals.anstar.edu.pl/index.php/hcs/article/view/428

Numer

Dział

Od Redakcji