Rada Naukowa

   • Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   • Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
   • Marcin Gołaszewski (Uniwersytet Łódzki)
   • Joanna Graca (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
   • Bożena Groborz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
   • Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   • Martina Kášová (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
   • Jaroslav Kušnír (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
   • Zygmunt Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   • Joanna Okoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   • Wacław Rapak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   • Jolanta Sękowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
   • Marcin Surzycki (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
   • Dariusz Vasina (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
   • Aleksander Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
   • Teresa Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
   • Katarzyna Wójcik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
   • Janusz Zdebski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)