Rada Naukowa

 • Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Marcin Gołaszewski (Uniwersytet Łódzki)
 • Joanna Graca (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Bożena Groborz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Martina Kášová (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
 • Jaroslav Kušnír (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
 • Zygmunt Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Joanna Okoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Wacław Rapak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Jolanta Sękowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Marcin Surzycki (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Dariusz Vasina (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Teresa Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Katarzyna Wójcik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Janusz Zdebski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)