Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Redakcja czasopisma "Humanities and Cultural Studies"
ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Poland

Główna osoba do kontaktu

Wioletta Jachym
Telefon +48 14 63 16 538

Wsparcie techniczne

LIBCOM