O czasopiśmie

Kwartalnik "Humanities and Cultural Studies" jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 "Humanities and Culural Studies" za wartość uznaje polifoniczność. Tworzy platformę komunikacji między dziedzinami, specjalizacjami, metodologiami badań oraz kręgami kulturowymi. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką. W "Humanities and Cultural Studies" artykuły publikują Autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, jednostek badawczych w dziedzinie nauki humanistyczne i nauki o sztuce, a także praktycy. Wśród członków Rady Naukowej znajdują się reprezentanci literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, sztuk pięknych oraz pedagogiki.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Artykuły, które przejdą pozytywnie procedurę recenzji, wydawane są w formie cyfrowej i nadawany jest im elektroniczny identyfikator publikacji, tzw. numer DOI.

Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym. Nie pobiera się opłat za publikację.

Polityka otwartości

Zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie "Humanities and Cultural Studies" oznacza wyrażenie zgody na zastosowanie licencji Creative Commons. Autorzy korzystając z licencji, na zawsze zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji bez ograniczeń, przyznają czasopismu prawo do pierwszej publikacji oraz umożliwiają innym kopiowanie i rozpowszechnianie opublikowanych treści. Jest to zgodne z definicją Open Access Initiative (BOAI) w Budapeszcie.

Redakcja Czasopisma uznaje definicję Open Access zgodnie z definicją opisaną w deklaracji budapesztańskiej (Budapest Open Access Initiative). Typ licencji Creative Commons:  CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne)

Artykuły

"Humanities and Cultural Studies" przyjmuje do publikacji następujące rodzaje artykułów:

 • badania oryginalne,
 • perspektywy,
 • teksty przeglądowe,
 • recenzje
 • komunikaty

Przypisane dziedziny naukowe:

 • dziedzina nauk humanistycznych
 • dziedzina sztuki

Indeksacja w bazach danych:

 • Academic Journals
 • ARIANTA
 • Crossref
 • Index Copernicus
 • NUKAT
 • WorldCat