Analiza wielkości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.507

Słowa kluczowe:

WEEE, utylizacja, recykling, producenci sprzętu, ochrona środowiska

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę i ocenę wielkości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo sprawdzono, w jakim stopniu producenci sprzętu RTV i AGD stosują się do unijnej dyrektywy znanej jako „prawo do naprawy”. Wykorzystano wskaźniki obrazujące obecny stan zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej, wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana oraz dokonano analizy stron internetowych czterech producentów urządzeń użytku domowego: Bosch, Amica, Whirlpool, Samsung. Przeprowadzone badania wskazują, że w krajach Unii Europejskiej występuje znaczne zróżnicowanie wielkości odpadów poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie obserwowalne jest znaczne zróżnicowanie w interpretacji przepisów „prawo do naprawy” przez poszczególne firmy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Amica. (2023). Instrukcje obsługi i dokumenty. Dostępny w Internecie: https://www.amica.pl/instrukcje [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Babu, B.R., Parandu, A.K., Basha, C.A. (2007). Electrical and electronic waste: a global environmental problem. Waste Management & Research, 25(4), 307–318. DOI: 10.1177/0734242X07076. DOI: https://doi.org/10.1177/0734242X07076941   Google Scholar

Baldé, C.P., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann, P. (2017). The Global E-waste Monitor 2017: Quantities, Flows, and Resources. Bonn–Geneva–Vienna: United Nations University; International Telecommunication Union; International Solid Waste Association. Dostępny w Internecie: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Baldé, C.P., Iattoni, G., Xu, C., Yamamoto, T. (2022). Update of WEEE Collection Rates, Targets, Flows, and Hoarding – 2021 in the EU-27, United Kingdom, Norway, Switzerland, and Iceland. Bonn: SCYCLE Programme; United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).   Google Scholar

Bosch. (2023). Pralki ładowane od frontu. Dostępny w Internecie: https://www.bosch-home.pl/lista-produktow/pranie-i-suszenie/pralki/pralki-ladowane-od-frontu/WGB254AXPL#/Tabs=section-manuals/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, Dz.Urz. UE L 285 z 31 października 2009 r., ze zm.   Google Scholar

Eurostat. (2020). Waste statistics – electrical and electronic equipment. Luxembourg: Eurostat. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country [dostęp: 2023-04-24].   Google Scholar

Eurostat. (2023a). Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management operations. Luxembourg: Eurostat. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_waselee_esms.htm [dostęp: 2023-09-07].   Google Scholar

Eurostat. (2023b). Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management operations – open scope, 6 product categories (from 2018 onwards). Luxembourg: Eurostat Data Browser. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASELEEOS__custom_6599484/default/table?lang=en [dostęp: 2023-06-21].   Google Scholar

Gomes, M.I., Barbosa-Povoa, A.P., Novais, A.Q. (2011). Modelling a recovery network for WEEE: a case study in Portugal. Waste Management, 31(7), 1645–1660. DOI: 10.1016/j.wasman.2011.02.023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.02.023   Google Scholar

GUS. (2017). Ochrona środowiska 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

He, W., Li, G., Ma, X., Wang, H., Huang, J., Xu, M., Huang, C. (2006). WEEE recovery strategies and the WEEE treatment status in China. Journal of Hazardous Materials, 136(3), 502–512. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.04.060 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.04.060   Google Scholar

Hidy, G., Alcorn, W., Clarke, R., Smith, D., Thomas, V. (2011). Environmental issues and management strategies for waste electronic and electrical equipment. Journal of the Air & Waste Management Association, 61(10), 990–995. DOI: 10.1080/10473289.2011.615267. DOI: https://doi.org/10.1080/10473289.2011.615267   Google Scholar

Isildar, A., van Hullebuscha, E.D., Lenzd, M., Du Laingf, G., Marrag, A., Cesarog, A., Pandah, S., Akcilh, A., Ali Kucukeri, M., Kuchtai, K. (2019). Biotechnological strategies for the recovery of valuable and critical raw materials from waste electrical and electronic equipment (WEEE) – a review. Journal of Hazardous Materials, 362, 467–481. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.08.050. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.08.050   Google Scholar

Kahhat, R., Kim, J., Xu, M., Allenby, B., Williams, E., Zhang, P. (2008). Exploring e-waste management systems in the United States. Resources, Conservation and Recycling, 52(7), 955–964. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.03.002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.03.002   Google Scholar

Kulbacka-Burakiewicz, N. (2018). Nielegalne postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka. Przegląd Policyjny, 3(131), 234–246. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6677. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6677   Google Scholar

Mallawarachchi, H., Karunasena, G. (2012). Electronic and electrical waste management in Sri Lanka: suggestions for national policy enhancements. Resources, Conservation and Recycling, 68, 44–53. DOI: 10.1016/j.resconrec.2012.08.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.08.003   Google Scholar

Manhart, A. (2011). International cooperation for metal recycling from waste electrical and electronic equipment. Journal of Industrial Ecology, 15(1), 13–30. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2010.00307.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2010.00307.x   Google Scholar

Nowakowski, P. (2015). Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: od projektowania po przetwarzanie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.   Google Scholar

Pietrzyk, S., Tora, B. (2017). Przetwórstwo wtórnych surowców metali nieżelaznych w Polsce – trendy, szanse i zagrożenia. Inżynieria Mineralna, 18(2), 81–92. DOI: 10.29227/IM-2017-02-09.   Google Scholar

Qu, Y., Zhu, Q., Sarkis, J., Yong Geng, Y., Zhong, Y. (2013). A review of developing an e-wastes collection system in Dalian, China. Journal of Cleaner Production, 52, 176–184. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.02.013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.013   Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie prawa do naprawy, 2022/2515(RSP). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_PL.html [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Samsung. (2023). Pralka typu bębnowego: podręcznik serwisowy. Dostępny w Internecie: https://downloadcenter.samsung.com/content/EU/202108/20210830142337656/SM_WW6000T_POL_End_User_201207.pdf [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Tałałaj, I.A. (2014). Uwalnianie metali ciężkich na wybranym składowisku odpadów komunalnych w trakcie roku kalendarzowego. Rocznik Ochrona Środowiska, 16, 404–420.   Google Scholar

UE. (2023). Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej. Dostępna w Internecie: Ec.europa.eu [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Whirlpool (2023). Pralki. Dostępne w Internecie: https://www.whirlpool.pl/pralka-ladowana-od-przodu-wolnostojaca-whirlpool-80-kg-w6x-w845wb-ee-859991624110/p [dostęp: 2023-04-25].   Google Scholar

Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schnellmann, M., Böni, H. (2005). Global perspectives on e-waste. Environmental Impact Assessment Review, 25(5), 436–458. DOI: 10.1016/j.eiar.2005.04.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.04.001   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-09-27

Jak cytować

Kubala, S., & Stelmach, A. (2023). Analiza wielkości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej. Problems of Economics and Law, 8(1), 32–45. https://doi.org/10.55225/pel.507

Numer

Dział

Ekonomia