Model biznesowy

Wydawcą czasopisma jest Akademia Tarnowska. Wydawca w całości pokrywa koszty publikacji czasopisma, zapewnia dostęp do urządzeń i systemów informatycznych umożliwiających realizację procesu publikacyjnego oraz wsparcie w realizacji szkoleń dla członków zespołu redakcyjnego. Prace zespołu redakcyjnego są prowadzone na zasadzie wolontariatu. Recenzje są przygotowywane w systemie peer review; recenzenci współpracujący z redakcją nie pobierają wynagrodzenia za opracowywane oceny.

Redakcja nie zamieszcza reklam i nie realizuje celów komercyjnych.

Czasopismo jest publikowane w modelu otwartym z wykorzystaniem otwartego oprogramowania dedykowanego zarządzaniu i publikowaniu czasopism naukowych Open Journal Systems (OJS).

Opłata publikacyjna

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Autorzy nie wnoszą żadnych opłat za rejestrację, recenzję, publikację, indeksowanie i archiwizowanie artykułów.

Autorzy odpowiadają jednak za pokrycie honorariów i kosztów związanych z wykorzystaniem w przedkładanym do publikacji artykule wizerunku osób, materiałów graficznych i innych materiałów prawnie chronionych, a także uzyskanie stosownych zezwoleń tak, aby wydawca nie był obciążony z tego tytułu żadnymi zobowiązaniami.