Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany i nie został równolegle zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.
  • Zgłaszany tekst nie narusza praw autorskich innych osób.
  • W artykule wymieniono wszystkich autorów, którzy przyczynili się do jego powstania, podano ich afiliacje i identyfikatory ORCID (jeśli posiadają).
  • W artykule ujawniono wszystkie źródła finansowania prac badawczych i analitycznych.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi redakcji, w tym także w odniesieniu do wprowadzonych sekcji, stylu cytowań (Vancouver Style) i zasad opracowania bibliografii.
  • Materiały ilustracyjne zamieszczono w oddzielnych plikach graficznych, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
  • Do tekstu dołączono ustrukturyzowany abstrakt (do 250 słów) oraz słowa kluczowe (nie mniej niż 3).
  • Autor/Współautorzy przygotowali Oświadczenie autora/współautorów i zapoznali się z umową licencyjną.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.