Optymalizacja wyboru formy opodatkowania na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.419

Słowa kluczowe:

skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przychody, koszty uzyskania przychodów

Abstrakt

Cel: Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy wpływu różnych form opodatkowania na poziom ciężaru podatkowego w mikroprzedsiębiorstwie, z jednoczesnym określeniem możliwości optymalizacji podatkowej w drodze wyboru określonej formy opodatkowania.

Materiały i metody: W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowane zostały dane ewidencyjne mikroprzedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego za lata 2019–2021, wynikające z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo sprawdzono, jaki będzie ciężar opodatkowania analizowanego przedsiębiorstwa w 2022 roku (założono, że uzyskane przychody będą na takim samym poziomie, jak w 2021 roku).

Wyniki i wnioski: Przeprowadzone badania dotyczące stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania umożliwiło określenie czynników, które powinno się brać pod uwagę podczas ustalania wysokości należnego podatku. Mimo początkowych, właściwych decyzji optymalizujących wysokość podatku, kolejne lata pokazały, jak ważna dla przedsiębiorstwa jest bieżąca, wnikliwa ocena poszczególnych form opodatkowania. Umożliwia to bowiem poprawę sytuacji finansowej i majątkowej firmy, może także przyczynić się do jej rozwoju w przyszłości.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Chróścicki, P., Gwóźdź, D., Kiereś, A., Knap, W., Mazur, Ł., Sakowska, A., Wojtowicz-Janicka, K. (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Spoz, A. (2012). Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 237–246.   Google Scholar

Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271–281.   Google Scholar

Nenca, M., Zawadzka, D. (2014). Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 25–36.   Google Scholar

Famulska, T. (2015). Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług). Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(73), 137–151. DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.12. DOI: https://doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.12   Google Scholar

Jarczok-Guzy, M. (2015). Optymalizacja opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 79–88. DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-07. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-07   Google Scholar

Wilimowska, Z., Urbańska, K. (2009). Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim. Nysa: Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.   Google Scholar

Walczak, B. (2009). Strategie podatkowe i para podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.). Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (s. 237–256). Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa: legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Felis, P. (2014). Wybrane rozwiązania opodatkowania małych przedsiębiorstwa – ocena i proponowane kierunki zmian. Studia BAS, 1(37), 109–139.   Google Scholar

Wójtowicz, W. (2009). Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-05

Jak cytować

Kubala, S. (2022). Optymalizacja wyboru formy opodatkowania na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa. Problems of Economics and Law, 7(1), 86–96. https://doi.org/10.55225/pel.419

Numer

Dział

Ekonomia