Rada Naukowa

Ekonomia i finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości

 • prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Czesław Nowak (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Janusz Żmija (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Karol Kukuła (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr Ladislav Hajek (Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy)
 • prof. dr hab. Przemysław Deszczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
 • prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
 • prof. dr James W. Dunn (Pennsylvania State University, USA)
 • dr hab. Bogusław Węgrzyn (Akademia Tarnowska)
 • dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. dr Theodore R Alter (Pennsylvania State University, USA)
 • dr hab. Dariusz Żmija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Hanna Pondel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Olszańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Józef Kania (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr Volodymyr Ternovsky (Tavria State Agrotechnological University, Ukraina)
 • dr hab. Robert Kłaczyński (Akademia Tarnowska)
 • dr inż. Jarosław Mikołajczyk (Akademia Tarnowska)
 • dr Krzysztof Adam Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr inż. Wojciech Sroka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Nauki prawne

 • prof. dr hab. Anna Łabno (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr hab. Piotr Dobosz (Akademia Tarnowska)
 • prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Akademia Tarnowska)
 • dr hab. Anna Pachowicz (Akademia Tarnowska)
 • dr hab. Paweł Cichoń (Akademia Tarnowska)
 • dr hab. Andrzej Światłowski (Akademia Tarnowska)
 • dr Anna Gądek (Akademia Tarnowska)
 • dr Krzysztof Chmielarz (Akademia Tarnowska)