Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Akademia Tarnowska
kontakt: k_firlej@atar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Redaktor statystyczny

dr Danuta Bogocz
Akademia Tarnowska
kontakt: d_bogocz@atar.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Małgorzata Gajda-Kantorowska
Akademia Tarnowska
kontakt: m_gajda-kantorowska@atar.edu.pl