Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: k_firlej@anstar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Redaktor statystyczny

dr Danuta Bogocz
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: d_bogocz@anstar.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Małgorzata Gajda-Kantorowska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: m_gajda-kantorowska@anstar.edu.pl