Tropem mitów i legend. O postaci lazzarona w romantycznej wizji arkadyjskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.467

Słowa kluczowe:

poezja romantyczna, lazzaron, Arkadia, Neapol, Zatoka Neapolitańska

Abstrakt

W książkach i opracowaniach dotyczących podróży włoskich postać lazzarona pojawia się epizodycznie, częściej natomiast powielany zostaje stereotyp tej postaci w polskiej poezji romantycznej. Autorka artykułu na przykładzie fragmentów utworów Juliusza Słowackiego, Teofila Lenartowicza, Antoniego Edwarda Odyńca oraz późniejszych twórców: Romana Brandstaettera i Tadeusza Różewicza pokazuje sposób funkcjonowania postaci lazzarona w wyobraźni pisarzy–podróżników zwiedzających Italię. Dokonana przez nią analiza wybranych utworów poświęconych Neapolowi i Zatoce Neapolitańskiej przekonuje, że topika, motywy i wątki arkadyjskie obecne w poezji romantycznej są ciągle żywe i oryginalne, a utrwalony w polskiej literaturze topos pogodnego neapolitańczyka stanowi niezbędne dopełnienie arkadyjskiego mitu. Portret lazzarona to dla jednych pewna mistyfikacja, dla innych część neapolitańskiego folkloru, wpisującego się w genius loci tego uroczego i opiewanego przez artystów zakątka Europy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Basile L., Morea D., Lazzari e scugnizzi, Roma 1996.   Google Scholar

Brahmer M., Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, cz. 1, Kraków 1930.   Google Scholar

Croce B., Curiosità storiche, Napoli 1919.   Google Scholar

Croce B., Storie e leggende napoletane, Milano 2005.   Google Scholar

Goethe J.W., Podróż włoska, red. P. Hertz, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1980 (Italienische Reise, 1829).   Google Scholar

Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. T. Sławek i A. Wilkoń, przy współudziale Z. Kadłubka, Katowice 2007.   Google Scholar

Gregorovius F., Wędrówki po Włoszech, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1990.   Google Scholar

Gurgo O., Lazzari. Una storia napoletana, Napoli 2005.   Google Scholar

Karpiński W., Pamięć Włoch, Warszawa 2008.   Google Scholar

Lenartowicz T., Poezje, wybór i oprac. J. Nowakowski, Warszawa 1968.   Google Scholar

de Stael Holstein A.E., Korynna, czyli Włochy, tłum. Ł. Rautenstrauchowa, K. Witte, oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa, Wrocław 1962.   Google Scholar

Pianigiani O., Vocabolaro etimologico della lingua italiana, Genova 1993.   Google Scholar

Przybylski R., „Et in Arcadia ego”. Esej o tęsknotach poetów, Warszawa 1966.   Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 2, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1902.   Google Scholar

Mastriani F., I lazzari, Napoli 1976.   Google Scholar

Muratow P., Obrazy Włoch, przeł. P. Hertz, Warszawa 1972.   Google Scholar

Nawarecki A., „Zobaczyć świat w ziarenku piasku...”. O przyjaźni, pamięci i wyobraźni. Tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka, red. E. Borkowska i M. Nitka, Katowice 2006.   Google Scholar

Odyniec A.E., Listy z podróży, t. 2, Warszawa 1961.   Google Scholar

Pianigiani O., Vocabolaro etimologico della lingua italiana, Genova 1993.   Google Scholar

Ricci G., Lazzari. Appunti sparsi per la rivoluzione, Pavia 2011.   Google Scholar

Różewicz T., Et in Arcadia ego, [w:] Tenże, Poezje zebrane, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1976, s. 480–498.   Google Scholar

Rydel L., Listy do Józefa Mehoffera, rkps w Bibliotece Ossolineum, sygn. 12792/II.   Google Scholar

Stabryła S., Wstęp, [w:] Mit, człowiek, literatura, red. B. Gomulicka, Warszawa 1992, s. 1–12.   Google Scholar

Stendhal (Henri Beyle), Kroniki włoskie, przeł. T. Boy-Żelenski, Warszawa 1955.   Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1981.   Google Scholar

Viaggio in Italia, trad. E. Zaniboni, 2 voll., Firenze 1924.   Google Scholar

Viaggio in Italia, a cura di Arturo Farinelli, 2 voll., Roma 1933.   Google Scholar

Viaggio in Italia, a cura di A. Oberdorfer, Vallecchi, Firenze 1955.   Google Scholar

Wilkoń T., Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2006.   Google Scholar

Wilkoń T., Naples, a special city, [w:] Genius loci — mappa della ricerca, red. B. Malska, K. Wojcieszuk, Napoli—Katowice 2010.   Google Scholar

Wołowski F., Podróż do Szwajcarii i Włoch rozpoczęta w 1825 roku, Paryż 1845.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Wilkoń, T. (2023). Tropem mitów i legend. O postaci lazzarona w romantycznej wizji arkadyjskiej. Humanities and Cultural Studies, 3(4), 63–76. https://doi.org/10.55225/hcs.467

Numer

Dział

Artykuły naukowe