Zachodnia wizualna tożsamość mody końca XX wieku

Analiza na podstawie magazynu „Vogue”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.544

Słowa kluczowe:

lata 90., moda, historia mody

Abstrakt

Nicholas Mirzoeff w Jak zobaczyć świat zaznacza, że momentem zwrotnym w postrzeganiu świata są lata 90., a dokładniej zakończenie zimnej wojny w 1990 roku. Lata 90. jako okres postnowoczesności na nowo określają tożsamość mody poprzez kreowanie konsumenckich obrazów o nieznanej dotąd stylistyce. Globalizacja, którą wspierał już Internet, wprowadziła nowe zasady komunikowania się oraz inne możliwości wymiany kulturowej. Zmiany te symbolizował magazyn „Vogue”, stając się przewodnikiem w rzeczywistości przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Wychodząc od analizy pierwszej okładki magazynu, zaproponowanej przez Annę Wintour, autor pragnie zapytać o to, jak kształtowana jest tożsamość mody końca XX wieku i jaką funkcję w jej kreowaniu pełniły magazyny modowe, żywo kształtując nowoczesnego odbiorcę-konsumenta.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bourdieu P., Pracitcal Reason, Cambridge 1998.   Google Scholar

Callahan M., Champagne Supernovas, New York 2014.   Google Scholar

Conant J., The heat is on, „Newseek” 1988, s. 55–60.   Google Scholar

Divita L., Fashion Forecasting, New York 2019. DOI: https://doi.org/10.5040/9781501338663   Google Scholar

Foster H., Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Kraków 2012.   Google Scholar

Konieczyńska A., Peter Lindbergh: bez retuszu, „Vogue” 2020, https://www.vogue.pl/a/peter-lindbergh-bez-retuszu [dostęp 2 września 2020 r.].   Google Scholar

Lyotrad J.F., Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.   Google Scholar

Markuszewska I., Flash mob — soczewka skupiająca cechy społeczeństwa ponowoczesnego, „Kultura Współczesna” 2005, nr 3(45), s. 11–21.   Google Scholar

Miralles N., Glossy. Historia Vogue’a, Warszawa 2021.   Google Scholar

Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016.   Google Scholar

Racinewska A., Luksus w czasie kryzysu, „Kultura Współczesna” 2013, nr 4(79), s. 29–41.   Google Scholar

Reckwitz A., Odkrycie kreatywności. O procesie społecznej estetyzacji, Warszawa 2017.   Google Scholar

Shinkle E., Fashion photography. The story in 180 pictures, New York 2017.   Google Scholar

Sowa J., System komunikacji, czyli o co gramy [w:] Sezon w teatrze lalek i inne eseje, red. J. Sowa, Kraków 2003.   Google Scholar

Steele V., Historia mody, Warszawa 2020.   Google Scholar

Vigarello G., Historia urody, Warszawa 2011.   Google Scholar

Wachowski J., O modzie i modach [w:] Mody. Teorie i praktyki, red. M. Szkudlarska, Poznań 2018.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Andruszczak, K. (2023). Zachodnia wizualna tożsamość mody końca XX wieku: Analiza na podstawie magazynu „Vogue”. Humanities and Cultural Studies, 4(2), 63–71. https://doi.org/10.55225/hcs.544

Numer

Dział

Artykuły naukowe