Baner HCS

O czasopiśmie

Kwartalnik "Humanities and Cultural Studies" jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Aktualny numer

Tom 3 Nr 3 (2022)
Okładka nr 3 z 2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z nieskrywaną radością prezentujemy trzeci tegoroczny numer czasopisma. Jest to numer wyjątkowy: pierwszy z dwóch tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji jego Urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej przypadających w 2022 roku. Jako zespół redakcyjny cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy w ten sposób uhonorować Redaktora Naczelnego naszego czasopisma. Autorami tekstów (zarówno w niniejszym, jak i w przygotowywanym kolejnym tomie) są w większości filologowie romańscy, ale przedstawiamy również teksty z obszaru badań polonistycznych, germanistycznych i dydaktycznych. Wśród autorów znajdują się współpracownicy Profesora, zaprzyjaźnieni naukowcy oraz Jego uczniowie. Klamrą spinającą teksty jest szeroko rozumiana kultura europejska, a w jej ramach odniesienia literaturoznawcze i językoznawcze.

(fragment Słowa wstępnego)

Opublikowane: 2022-10-26
Wyświetl wszystkie wydania