Banner HCS

O czasopiśmie

Kwartalnik "Humanities and Cultural Studies" jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej (wcześniej: Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie). Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 4 Nr 1 (2023): Marzec
					Pokaż  Tom 4 Nr 1 (2023): Marzec

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

najnowszy numer „Humanities and Cultural Studies”, który się właśnie ukazuje, zawiera pięć bardzo interesujących, lecz różnych pod względem poruszanej tematyki i przyjętego sposobu argumentowania tekstów; trzech artykułów naukowych i dwóch tekstów z działu Varia. Ten numer naszego czasopisma otwiera artykuł Grzegorza Szpili zatytułowany Which world is your simile from? Relations between simile vehicles and fictional worlds. Autor omawianego artykułu podejmuje interesującą próbę ukazania bogactwa literackich środków wyrazu, w tym głównie porównań, jak również konstruowania fikcyjnych światów literackich w wybranych anglojęzycznych powieściach. Autor omawia językowe zjawisko porównań, a następnie przygląda się, w jaki sposób są one stosowane zarówno w The Orenda Josepha Boydena, jak i w Our Lady of Alice Bhatti autorstwa Mohammeda Hanifa. Pod różnymi kątami ukazuje konstrukcję powieściowych chwytów w odmiennych kontekstach literackich.

(Fragment Słowa wstępnego)

 

Opublikowane: 2023-10-05
Wyświetl wszystkie wydania