20 PKT ZA PUBLIKACJĘ W HCS!

2023-07-19

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe "Humanities and Cultural Studies" znalazło się na nowym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą punktów 20 za opublikowany w nich artykuł naukowy.

Unikatowy identyfikator naszego czasopisma w wykazie to: 201691.

Dziękujemy za współpracę Autorom, Recenzentom, Członkom Rady Naukowej. Serdecznie zapraszamy Autorów do składania tekstów naukowych do kolejnych numerów.

Redakcja