Sztuka murali w hiszpańskiej Galicji

Tożsamość kulturowa jako opór w ujęciu teorii społecznych reprezentacji Serge’a Moscoviciego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.536

Słowa kluczowe:

tożsamość kulturowa, społeczne reprezentacje, mural, Galicja

Abstrakt

W pracy analizuję sytuację hiszpańskiej Galicji, która historycznie podporządkowana była kulturze kastylijskiej, gdzie powstaje obecnie wiele murali o tematyce lokalnej. Główną tezą artykułu jest założenie, że używanie sztuki murali w przestrzeni publicznej można uznać za formę ekspresji kulturowej odmienności, a nawet za nowy wymiar oporu kulturowego wspomnianego regionu. W celu ukazania tego procesu proponuję definicję oporu, co pozwala następnie na omówienie najważniejszych wydarzeń z historii Galicji w kontekście użycia szeroko rozumianej sztuki. Moje badania wykonałam podczas prywatnego wyjazdu do Galicji w lutym 2023 roku, podczas którego dokonałam dokumentacji fotograficznej murali. W pracy analizuję ich treść przy użyciu teorii społecznych reprezentacji Serge̕a Moskoviciego, by ukazać, w jaki sposób odnoszą się do tożsamości galicyjskiej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Boguszewicz M., Gajewska M.A., El matriarcado gallego, el matriarcado vasco: revisión del mito en Matria de Álvaro Gago y Amama de Asier Altuna, „Madrygal” 2020, nr 23, s. 35–50. DOI: https://doi.org/10.5209/madr.73603   Google Scholar

Czepczyński M., Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych Między hibernacją a animacją centrów małych miast woj. Pomorskiego, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2012, nr 144, s. 7–19.   Google Scholar

De Diego J., Rúa A., Fernández M., Designing a Model to Display the Relation between Social Vulnerability and Anthropogenic Risk of Wildfires in Galicia, Spain, „Urban Science” 2019, t. 3, nr 32, doi: 10.3390/urbansci3010032. DOI: https://doi.org/10.3390/urbansci3010032   Google Scholar

De Juana J., Prada J., Historia contemporánea de Galicia, Barcelona 2005, s. 17–32.   Google Scholar

Filipowicz-Rudek M., Ta druga Galicja, „Studia Iberystyczne. Almanach Galicyjski” 2003, nr 1, s. 9–25.   Google Scholar

Scott J., Za kulisami oficjalnej wersji, przeł. M. Petryk, [w:] Opór i dominacja, red. A. Pasieka, K. Zielińska, Kraków 2015.   Google Scholar

Koster R., Randall J., Indicators of community economic development through mural--based tourism, „Canadian Geographer” 2005, nr 49, s. 42–60. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0008-3658.2005.00079.x   Google Scholar

Kubica G., Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza i fotografia, Kraków 2011.   Google Scholar

Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.   Google Scholar

Moscovici S., Social Representations, New York 2001.   Google Scholar

Niżyńska A., Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2011.   Google Scholar

Wagoner B., Collective remembering as a process of social representation, [w:] The Cambridge Handbook of Social Representations, red. G. Sammut, E. Andreouli, G. Gaskell, J. Valsiner, Cambridge 2015, s. 134–162. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650.013   Google Scholar

Wróbel A., Murale w grenadyjskiej dzielnicy La Chana. Między tożsamością miejsca a polityką lokalną [praca magisterska], Kraków 2022.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-05-29

Jak cytować

Wróbel, A. (2024). Sztuka murali w hiszpańskiej Galicji: Tożsamość kulturowa jako opór w ujęciu teorii społecznych reprezentacji Serge’a Moscoviciego. Humanities and Cultural Studies, 4(3), 87–102. https://doi.org/10.55225/hcs.536

Numer

Dział

Artykuły naukowe