Doświadczenie kulturowe pogranicza w działaniach artystycznych

Autor

  • Magdalena Ciemierkiewicz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Szkoła Doktorska

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.545

Słowa kluczowe:

sztuka, tożsamość, pogranicze, pamięć, autohistoria

Abstrakt

Artykuł stanowi pokonferencyjne opracowanie wybranych prac artystycznych w kontekście historii południowo-wschodniego pogranicza Polski oraz teorii będących punktem odniesienia dla omawianych prac. Obrana metoda autohistorii jest sposobem opisu zaproponowanym przez amerykańską badaczkę meksykańskiego pochodzenia Glorię E. Anzaldúę. Polega na opisie rzeczywistości uwzględniającym perspektywę jednostki, ale prezentującym szerszy kontekst społeczno-polityczny. Tekst napisany jest z perspektywy pochodzącej z Podkarpacia artystki wizualnej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Anzaldúa G.E., Borderlands / La Frontera. The New Mestiza. San Francisco 1987.   Google Scholar

Azoulay A., Nie ma czegoś takiego jak archiwum narodowe, przeł. K. Bojarska, [w:] Archiwum jako projekt — poetyka i polityka (foto)archiwum, red. K. Pijarski, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011, s. 216–226.   Google Scholar

Bourriaud N., Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 2012.   Google Scholar

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w kwietniu 2023 [dane Głównego Urzędu Statystycznego], Warszawa 2023.   Google Scholar

Domańska E., Historia Ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 12–26.   Google Scholar

Hänschen S., Das Transitghetto Izbica im System des Holocaust. Die Deportationen in den Distrikt Lublin im Frühsommer 1942, Berlin 2018.   Google Scholar

Huk B., Apokryf Ruski, www.apokryfruski.pl [dostęp: 23 sierpnia 2023 r.].   Google Scholar

Imigranci w społeczeństwie europejskim — ogólne dane liczbowe, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pl [dostęp: 23 sierpnia 2023 r.].   Google Scholar

Izbica, [w:] Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/i/668-izbica [dostęp: 28 sierpnia 2023 r.].   Google Scholar

Jełowicki Arkadiusz, Zbiory etnograficzne kultury ukraińskiej w Polsce. Charakterystyka i recepcja, Poznań 2014.   Google Scholar

Machaj I., Tożsamość (na pograniczu), [w:] Studia nad granicami i pograniczami: leksykon, red. nauk. E. Opiłowska, M. Dębiński, J. Kajta i in., Warszawa 2020, s. 428.   Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Polski, wrzesień 1939 — czerwiec 1941, Londyn 1941.   Google Scholar

Michalska-Nakonieczna Małgorzata, Dom z kuczką jako znak dziedzictwa żydowskiego. Zagadnienia ochrony, „Budownictwo i Architektura” 2015, nr 14, s. 241–256. DOI: https://doi.org/10.35784/bud-arch.1633   Google Scholar

Miroszewski K., Centralny obóz pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947–1949), Katowice 2001.   Google Scholar

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2014.   Google Scholar

Nie-miejsca pamięci. T. 1: Nekrotopografie, pod red. R. Sendyki, M. Kobielskiej, J. Muchowskiego, A. Szczepan, Warszawa 2020.   Google Scholar

Persak K., Karski Jan, [w:] POLIN: Polscy Sprawiedliwi, Warszawa 2020, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-jana-karskiego-w-swietle-najnowszych-badan#09 [dostęp: 28 sierpnia 2023 r.].   Google Scholar

Rothberg M., Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, Warszawa 2015.   Google Scholar

Sendyka R., Dynamiczna i relacyjna topografia trudnej przeszłości. Zakończenie, [w:] Nie-miejsca pamięci. T. 1: Nekrotopografie, pod red. R. Sendyki, M. Kobielskiej, J. Muchowskiego, A. Szczepan, Warszawa 2020.   Google Scholar

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880–1902.   Google Scholar

Surochów, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Suroch%C3%B3w [dostęp: 10 grudnia 2023 r.]; Сурохів, [в:] Вікіпедія [dostęp: 10 grudnia 2023 r.].   Google Scholar

Zygadło G., Zmieniając siebie — zmieniam świat. Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym, Łódź 2019, s. 19–20.   Google Scholar

Żygadło A., Drewniana architektura cerkiewna obszaru Nadsania w obrębie województwa podkarpackiego, [w:] Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce, red. nauk. M. Bogdanowska, K. Zalasińska, Warszawa 2023.   Google Scholar

Wybrane wywiady:   Google Scholar

Wywiad z Bronisławą Ciemierkiewicz, na podstawie dokumentów zebranych i opracowanych przez J. Czechowicza, opisała M. Drozd, Zapałów 2012.   Google Scholar

Wywiad z Michałem Czysnokiem, Leszno, 30 lipca 2023 r.   Google Scholar

Wywiad z mieszkanką Olchowej, nagranie A.C.   Google Scholar

Wywiad z mieszkańcem Izbicy, 10 lipca 2022 r.   Google Scholar

Wywiad z mieszkańcem Koniaczowa, A.C., 2021.   Google Scholar

Wywiad z mieszkańcem Sobiecina, 2022.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-05-29

Jak cytować

Ciemierkiewicz, M. (2024). Doświadczenie kulturowe pogranicza w działaniach artystycznych. Humanities and Cultural Studies, 4(3), 69–86. https://doi.org/10.55225/hcs.545

Numer

Dział

Artykuły naukowe