Koniunktura na rynku nieruchomości mieszkaniowych i rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce i Wielkiej Brytanii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.519

Słowa kluczowe:

kredyt hipoteczny, rynek kredytów hipotecznyc, rynek nieruchomości, Polska, Wielka Brytania

Abstrakt

Dla kredytobiorców w Polsce i w Wielkiej Brytanii duże znaczenie dla zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego miały zarówno zmiany stóp procentowych, jak i zmiany rekomendacji nadzorczych dla kredytów mieszkaniowych adresowane do banków przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Financial Conduct Authority. Rekomendacje nadzorcze oraz stopy procentowe kształtowały popyt na kredyty mieszkaniowe poprzez ich wpływ na decyzje kredytowe osób zainteresowanych nabyciem mieszkania (lub budową domu). Wpływ rekomendacji oraz stóp procentowych na zachowania kredytobiorców na rynku kredytów mieszkaniowych wynika z antycypacji zmian w dostępności kredytów w efekcie określonych zaleceń nadzorczych i jest silniejszy, wówczas gdy kredyt stanowi jedyną możliwość realizacji celu mieszkaniowego.

W części teoretycznej artykułu podstawą badań są źródła literaturowe (pozycje zwarte i artykuły) zarówno polsko-, jak i anglojęzyczne, przede wszystkim z dziedziny polityki pieniężnej, kryzysów finansowych, stabilności finansowej, a także dotyczące rynku nieruchomości mieszkaniowych. Dane źródłowe zostały zaczerpnięte publikacji instytutów badawczych oraz materiałów analitycznych banków centralnych i innych instytucji finansowych. Dane empiryczne pochodzą z ogólnodostępnych statystyk monetarnych, sprawozdań z realizacji polityki pieniężnej i raportów banków centralnych.
Analizę wpływu stopy procentowej banku centralnego oraz rekomendacji nadzoru finansowego na decyzje gospodarstw domowych dotyczące zaciągania kredytów mieszkaniowych przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane w badaniach ankietowych, realizowanych za pośrednictwem ustrukturyzowanego kwestionariusza. Badania te zostały przeprowadzone w Polsce i w Wielkiej Brytanii w 2018 roku.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Andrews, D., Sánchez, A.C. (2011). Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, no. 849. Paris: OECD. DOI: 10.1787/5kgg9mcwc7jf-en. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_studies-2011-5kg0vswqpmg2   Google Scholar

Bylicki, L. (2015). Nieruchomość rolna i gruntowa w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, 21, 165–181.   Google Scholar

Czerniak, A., Rubaszek, M. (2016). Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro. Materiały i Studia, nr 325. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.   Google Scholar

EMF. (2018). Hypostat 2018: A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets. Brussels: European Mortgage Federation.   Google Scholar

GDS. (2023). GOV.UK Developer docs. United Kingdom Government Digital Service. Dostępny w Internecie: https://docs.publishing.service.gov.uk/ [dostęp: 2023-07-05].   Google Scholar

GUNB. (2018). Ruch budowlany w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dostępny w Internecie: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/ruch_budowlany_2017_-_informacja_rozszerzona_0.pdf [dostęp: 2023-07-05].   Google Scholar

GUS. (2018). Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–XII 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,5,74.html [dostęp: 2023-07-05].   Google Scholar

Jordà, Ò., Schularick, M., Taylor, A.M. (2013). When credit bites back. Journal of Money, Credit and Banking, 45(suppl. 2), 3–28. DOI: https://doi.org/10.1111/jmcb.12069   Google Scholar

Kohlert, D. (2010). The determinants of regional real estate returns in the United Kingdom: a vector error correction approach. Journal of Property Research, 27(1), 87–117. DOI: 10.1080/09599916.2010.500816. DOI: https://doi.org/10.1080/09599916.2010.500816   Google Scholar

Kucharska-Stasiak, E. (2005). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości: ujęcie teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Małkowska, A., Marona, B. (2012). Podstawy gospodarowania nieruchomościami. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.   Google Scholar

Malpezzi, S., Mayo, S.K. (1997). Housing and urban development indicators: A good idea whose time has returned. Real Estate Economics, 25(1), 1–12. DOI: 10.1111/1540-6229.00705. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6229.00705   Google Scholar

The Mortgage Exchange, Shaftesbury. (2018). Materiały wewnętrzne firmy brokerskiej. Dostępny w Internecie: http://www.themortgageexchange.co.uk/contact/.   Google Scholar

Mueller, G.R., Burns, F.L. (2007). Real Estate Space Market Cycles, Cycle Monitor-Real Estate Market Cycles. Second Quarter 2006 Analysis. Dividend Capital Group Inc.   Google Scholar

NBP. (2018). Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych.   Google Scholar

Office for National Statistics. (2018). Dostępny w Internecie: https://www.ons.gov.uk/ [dostęp: 2023-07-05].   Google Scholar

OECD. (2015). Better Life Index. Paris: OECD. Dostępny w Internecie: https://www.oecdbetterlifeindex.org/ [dostęp: 2018-05-20].   Google Scholar

Polski Związek Firm Deweloperskich. (2013). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012: raport. Warszawa: Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępny w Internecie: https://docplayer.pl/1895933-Raport-sytuacja-mieszkaniowa-w-polsce-2012.html [dostęp: 2023-07-05].   Google Scholar

USAID/Warsaw. (1997). Budując na zdrowych podstawach: przyszłość finansowania mieszkalnictwa w Polsce. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości.   Google Scholar

Willmann, M. (2013). Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Nauki o Finansach, 1(14), 204–225.   Google Scholar

Związek Banków Polskich. (2018). Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Raport AMORN-SARFiN, 34, 4/2017.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06

Jak cytować

Lechowicz, T. (2023). Koniunktura na rynku nieruchomości mieszkaniowych i rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Problems of Economics and Law, 8(1), 69–91. https://doi.org/10.55225/pel.519

Numer

Dział

Ekonomia