Nieujawnione źródła przychodów jako wymiar szarej strefy w Polsce

Autor

  • Łukasz Furman Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie https://orcid.org/0000-0002-6960-8933
  • Anna Hańczyk Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Sylwia Tasz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6834

Słowa kluczowe:

nieujawnione przychody, szara strefa, kontrola podatkowa, działalność ukryta

Abstrakt

Sposobem na pozyskanie środków pieniężnych do Skarbu Państwa jest nałożenie podatków na różnego rodzaju podmioty. Dużym problemem dla gospodarki są podatnicy, którzy uchylają się od uiszczania danin publicznych. Taki proceder przyjmuje różnego rodzaju niedozwolone postępowania i identyfikuje się z ukrywaniem przedmiotu opodatkowania. Jednym z najpowszechniejszych problemów dla polskiego systemu podatkowego jest: - brak zgłoszenia przychodów do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne, - brak zgłoszenia dochodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niniejszy artykuł porusza problematykę szarej strefy wywołanej nieujawnianiem przychodów i dochodów do opodatkowania. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, raportów oraz danych statystycznych za lata 2016-2020 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wykazano ujawnione w wyniku kontroli podatkowych rozmiary szarej strefy związane z nieujawnionymi źródłami przychodów.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Cassel D., Caspers A., Was ist Schattenwirtschaft? Begriff und Erscheinungsformen der Sekond Economy, „Wirtschaftswissenschaftliches Studium” 1984, Heft 1, s. 1–7.   Google Scholar

Dochody budżetu państwa, https://www.podatki.gov.pl/z-twoich-podatkow/dochody-i-wydatki-ztwoich-podatkow/ [dostęp: 01.11.2021].   Google Scholar

Działalność nierejestrowana. Poradnik praktyczny. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii IPAG pokazał szacowany rozmiar szarej strefy w Polsce w 2021 roku, https://www.bankier.pl/wiadomosc/IPAG-pokazal-szacowany-rozmiar-szarej-strefy-w-Polsce-w2021-roku-8079626.html [dostęp: 01.11.2021].   Google Scholar

Działalność nierejestrowana. Poradnik praktyczny. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, październik 2018 r. https://www.gov.pl/documents/910151/911704/dzialalnosc_nierejestrowa.pdf [dostęp: 01.11.2021].   Google Scholar

Dziemianowicz R., Nadmierny fiskalizm: bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego?, OPTIMUM – Studia Ekonomiczne nr 4 (40) 2009.   Google Scholar

E.L. Feige, The underground economy. Tax evasion and information distortion, Cambridge University Press, 1989, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 1, 2015.   Google Scholar

Fundowicz J., Łapiński K., Stefanowicz J., Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D., Szara strefa 2021, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, 2021.   Google Scholar

Gutmann P.M., The Subterranean Economy. Redux [w:] The Economics of the Shadow Economy, red. Gaertner W., Wenig A., Berlin 1985.   Google Scholar

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116 [dostęp: 01.11.2021].   Google Scholar

Malaczewska, P., Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.   Google Scholar

Mars G., Cheats at Work. An Anthropology of Workplace Crime, London 1984.   Google Scholar

Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa, https://www.gov.pl/web/kas/zadania-kas [dostęp: 25.10.2021].   Google Scholar

Pasternak-Malicka M., Szara strefa - definicje, przyczyny, szacunki. Polska perspektywa zjawiska, Studia BAS, Nr 2(58) 2019.   Google Scholar

Pauch D., Zjawisko szarej strefy w gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864.   Google Scholar

Piecuch T., & Szczygieł E., Przedsiębiorczość szarej strefy. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 10(2), (2018), s. 95-107.   Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L 174 z 26 czerwca 2013 r.   Google Scholar

Schneider F., Williams C., The Shadow Economy, Institute of Economic Affairs, Profile Books, Ltd. – Hobbs the Printers, London 2013.   Google Scholar

Tanzi V., The Underground Economy in the United States and Abroad, LexingtonBooks D.C. Heath and Company, 1982.   Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2021 poz.1128).   Google Scholar

Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Łapiński K., Szara strefa, IPAG, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wzrost fiskalizmu w Polsce oraz UE, https://alebank.pl/w-polsce-fiskalizm-wzrosl-szybciej-nizsrednio-w-unii-europejskiej/?id=302466&catid=25926 [dostęp:31.10.2021].   Google Scholar

Zarzecki J., Fiskalizm i polityka rynku pracy. Wybrane problemy z finansów cz. II, Sopocka Szkoła Wyższa, 2014.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Furman, Łukasz ., Hańczyk, A., & Tasz, S. (2022). Nieujawnione źródła przychodów jako wymiar szarej strefy w Polsce. Problems of Economics and Law, 6(1), 85–97. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6834

Numer

Dział

Artykuły