Ocena wybranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018–2020

Autor

  • Łukasz Furman Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie https://orcid.org/0000-0002-9156-8165
  • Łukasz Szerląg Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Studenckie Koło Naukowe "Finanse"

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.457

Słowa kluczowe:

podatek, podatnik, podatek dochodowy od osób fizycznych, ulga podatkowa

Abstrakt

We współczesnym systemie podatkowym w Polsce istnieje szereg rozwiązań, które pomagają obniżyć płacone zobowiązania podatkowe. Należą do nich preferencje podatkowe, dzięki którym podatnicy mogą liczyć na obniżenie należnego podatku. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika. W części teoretycznej artykułu omówiono szczegółowo obowiązujące ulgi podatkowe i odliczenia dla osób fizycznych obowiązujące w badanym okresie, tj. w latach 2018–2020, co związane było z dostępnością danych. Z kolei w drugiej części artykułu przeanalizowano dane ilościowe dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2018–2020. Podstawą analizy były informacje udostępnione przez Ministerstwo Finansów w formie publikacji elektronicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest m.in. zweryfikowanie funkcjonowania ulgi na wychowanie dzieci, ze względu na to, że nie daje pożądanych efektów stymulacyjnych.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Arendt, Ł. (2005). Podatek dochodowy od osób fizycznych a sprawiedliwość podatkowa. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 8(1), 259–269.   Google Scholar

Bank Danych Lokalnych. W: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: www.gus.gov.pl.   Google Scholar

Bartlett, B. (2001). The end of tax expenditures as we know them? IRET Policy Bulletin, 84, 1–19. Dostępny w Internecie: http://iret.org/pub/BLTN-84.PDF [dostęp: 2023-01-18].   Google Scholar

Bryndziak, S. (2012). Wady preferencji podatkowych w kontekście bezpośrednich wydatków budżetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52(12), 179–189.   Google Scholar

Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.   Google Scholar

Ciuman, K. (2018). Ulgi a preferencje podatkowe w podatkach dochodowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2(974), 167–183. DOI 10.15678/ZNUEK.2018.0974.0210. DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0210   Google Scholar

Garwol, K. (2019). Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 58(19), 47–68. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.4   Google Scholar

Głuchowski, J. (red.). (2002). Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce: ulgi, zwolnienia, obniżki i inne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

James, S., Nobes, C. (1988). The Economics of Taxation. Atlantic Highlands, NY: P. Allan.   Google Scholar

Kulicki, J. (2006). Opodatkowanie osób fizycznych: podatek dochodowy w państwach UE: analiza porównawcza z symulacją obciążeń fiskalnych w Polsce. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.   Google Scholar

Mariański, A. (2021). Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada sprawiedliwości podatkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 33(1), 7–20. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.1   Google Scholar

Ministerstwo Finansów RP. Dostępny w Internecie: www.mf.gov.pl   Google Scholar

Padurek, B., Janiszewska-Świderska, E. (2017). Pracownia ekonomiczna: kadry i płace, obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT i programu Płatnik GT. Cz. 3. Wrocław: Wydawnictwo Bożena Padurek.   Google Scholar

Palczewska, O. (2014). Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a wartość utraconych dochodów podatkowych. Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, 2, 49–58.   Google Scholar

Purzyński, J. (2015). Realizacja funkcji stymulacyjnej podatku za pomocą ulgi prorodzinnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 59(2), 281–290.   Google Scholar

Rękas, M. (2016). Ulgi na dzieci jako instrument polityki rodzinnej a niska dzietność w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, s. 360–373. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.451.29   Google Scholar

Szymczyk, P., Kiełkowski, M., Szymański, W. (2021). Ekonomiczna analiza podatków i ich rola w gospodarce na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych. Co do Zasady. Studia i analizy prawne, 21(2), 23–50.   Google Scholar

Wołowiec, T. (2018). Preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości a zachowania lokalizacyjno-konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 10(1), 81–114. DOI: https://doi.org/10.18290/reiz.2018.10.1-5   Google Scholar

Wyrzykowski, W., Kasprzak, K. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków. Zarządzanie finansami i rachunkowość, 4(1), 17–31.   Google Scholar

Wyszkowski, A. (2012). Preferencje podatkowe w ramach podatków dochodowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 52(708), 203–213.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-17

Jak cytować

Furman, Łukasz, & Szerląg, Łukasz. (2023). Ocena wybranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018–2020. Problems of Economics and Law, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.55225/pel.457

Numer

Dział

Ekonomia