Inżyniera Tadeusza Barzykowskiego Wspomnienia Legionisty z pierwszych miesięcy wojny 1914 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.499

Słowa kluczowe:

I wojna światowa, Legiony Polskie, historia fotografii, Mościce, Brzeżany

Abstrakt

Artykuł jest edycją pozostających dotąd w rękopisie tytułowych Wspomnień wziętego przed II wojną światową fotografika, inżyniera chemika pracującego w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach k. Tarnowa, Tadeusza Barzykowskiego (1894–1969). Ten urodzony w Brzeżanach legionista opisuje w publikowanym tu tekście swoje przeżycia z okresu walk z sławnej wyprawie Józefa Piłsudskiego do Królestwa Polskiego w pierwszych tygodniach walk w czasie Wielkiej Wojny. Pisane retrospektywnie są bardziej skrótem zachowanych wspomnień, niż dziennikiem i skrupulatną relacją z wydarzeń. Dają jednak obraz rzeczywistości legionowych walk w sierpniu 1914 roku.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Archiwum Akt Personalnych Grupy Azoty, Schaetzel Tadeusz — kartoteka osobowa.   Google Scholar

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Liber baptisatorum parochiae Brzesanensis;   Google Scholar

Liber mortuorum.   Google Scholar

Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, T. Barzykowski, Wspomnienia legionisty z pierwszych miesięcy wojny 1914 roku.   Google Scholar

XXXIX Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie za rok szkolny 1911/12, Lwów 1912.   Google Scholar

Drogomir J.J.P., Polegli w Galicji Zachodniej 1914–1915, t. 2, Tarnów 2002.   Google Scholar

Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1989.   Google Scholar

Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Kraków [b.r.w.].   Google Scholar

Monitor Polski, nr 18 z 23 stycznia 1931 r.   Google Scholar

Barzykowski T., Błędy i wady sposobu bromolejowego, „Fotograf Polski”, 1926, s. 146.   Google Scholar

Barzykowski T., Konkurs fotograficzny w „Kurierze Porannym”, „Fotograf Polski”, 1926, s. 194.   Google Scholar

Barzykowski T., Nowe książki, „Fotograf Polski”, 1926, s. 36, 55, 233.   Google Scholar

Barzykowski T., O poziom naszego pisma, „Fotograf Polski”, 1926, s. 165.   Google Scholar

Barzykowski T., Podręcznik fotografii. Praktyczny przewodnik dla amatorów i zawodowców, wyd. 3, Warszawa 1928.   Google Scholar

Barzykowski T., Przegląd czasopism polskich, „Fotograf Polski”, 1926, s. 211.   Google Scholar

Barzykowski T., Przygotowywanie prac na konkursy i wystawy, „Fotograf Polski”, 1926, s. 205.   Google Scholar

Barzykowski T., Sposób bromolejowy, „Fotograf Polski”, 1926, s. 28, 49.   Google Scholar

Barzykowski T., Wystawa fotograficzna „Piękno Polski”, „Fotograf Polski”, 1926, s. 230.   Google Scholar

Barzykowski T., Krąkowski E., Polowe łącznice telefoniczne, Warszawa 1920.   Google Scholar

Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 1: A–F, Warszawa 2005.   Google Scholar

Dąbrowski J., Wielka Wojna 1914–1918, Warszawa 1937.   Google Scholar

Fischer-Wollpert R., Leksykon papieży, Kraków 1996.   Google Scholar

Gąsowski T., Ronikier J., Wróbel P., Zblewski Z., Bitwy polskie. Leksykon, Kraków 1999.   Google Scholar

Karolczak K., Zamach w Sarajewie, „Mówią Wieki” 2019, nr 9 (608), s. 40–41.   Google Scholar

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.   Google Scholar

Leżeński C., Kukawski L., O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991.   Google Scholar

Mała encyklopedia wojskowa, red. M. Odlewany, Warszawa 1970.   Google Scholar

Mirowski R., Świętokrzyski album, Kielce 2003.   Google Scholar

Mozgawa M., Gen. bryg. Teofil Karol Maresch, Szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych, Naczelny Prokurator Wojskowy, „Prokuratura i Prawo” 2021, nr 11, s. 161–165.   Google Scholar

Oettingen U., I Brygada Legionów Polskich nad Nidą w 1915 roku, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2013, nr 4, s. 9–28. DOI: https://doi.org/10.12775/EO.2013.001   Google Scholar

Pałka J., Poksiński J., Michał Żymierski 1890–1989, Warszawa 2015.   Google Scholar

Pększyc Franciszek „Grudziński”, [w:] W.K. Cygan, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polski, t. 2, Warszawa 1992. s. 85–86.   Google Scholar

Piłsudski J., Moje pierwsze boje, Łódź 1988.   Google Scholar

Stawecki P., Prażmowski Władysław Zygmunt (1888–1938), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, red. E. Rostworowski, Wrocław 1984–1985, s. 393–395.   Google Scholar

Stawecki P., Schaetzel Tadeusz (1891–1971), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 35, red. E. Rostworowski, Wrocław 1994, s. 393–395.   Google Scholar

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, Paris 1979.   Google Scholar

Wiszniewski S., Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1831 do 1920, Lwów 1938.   Google Scholar

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.   Google Scholar

Żmigrodzki S., Przed i po 6 sierpnia. Wspomnienia oficera łączności I Brygady, Warszawa 1935.   Google Scholar

Instytut Genealogii. Polska Kapituła Heraldyków i Genealogów, http://www.instytut-genealogii.com.pl/index.php?mod=artykuly&id=2&itemid=315, [dostęp: 15.03.2023].   Google Scholar

Cmentarz Parafialny w Krakowie, https://krakowsalwator.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=22007&inni=1, [dostęp: 16.03.2023].   Google Scholar

Śpiewajmy Polskę! Antologia pieśni patriotycznej, https://spiewajmypolske.pl/autor–slow/rajmund–scholz/, [dostęp: 17.03.2023].   Google Scholar

Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki, https://wawel.krakow.pl/spis–cegielek, [dostęp: 17.03.2023].   Google Scholar

Cisek J., Kozłowska E., Wieczorek Ł., Barzykowski Tadeusz, [w:] Słownik Legionistów Polskich 1914–1918, https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/182472/, [dostęp: 17.03.2023].   Google Scholar

Cisek J., Kozłowska E., Wieczorek Ł., Szafran Tadeusz, ps. „Skałka”, [w:] Słownik Legionistów Polskich 1914–1918, https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/225984/, [dostęp: 17.03.2023].   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-05

Jak cytować

Smoła, M. (2023). Inżyniera Tadeusza Barzykowskiego Wspomnienia Legionisty z pierwszych miesięcy wojny 1914 r. Humanities and Cultural Studies, 4(1), 67–81. https://doi.org/10.55225/hcs.499

Numer

Dział

Varia