Samotność w domu. Proza francuska i kres antropocenu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.498

Słowa kluczowe:

współczesna proza francuska, Marguerite Duras, dom, nie-miejsce, ekokrytyka, antropocen

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę samotności i wykorzenienia w odniesieniu do figury domu we współczesnej prozie francuskiej, za punkt wyjścia przyjmując tom prozy Pisać Marguerite Duras, a za wsparcie teoretyczne — antropologiczne koncepcje nie-miejsca Marca Augégo i Arjuna Appaduraia oraz związane z teorią ekokrytyki pisma Donny Haraway. Refleksja opiera się na przewartościowaniach w obrębie myślenia o domu w dobie schyłkowych etapów antropocenu.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2009.   Google Scholar

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii nowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Warszawa 2012.   Google Scholar

Beigbeder F., Życie bez końca, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2020.   Google Scholar

Daoud K., Sprawa Mersaulta, przeł. M. Szczurek, Kraków 2015.   Google Scholar

Diop D., Bratnia dusza, przeł. J. Giszczak, Warszawa 2021.   Google Scholar

Duras M., Pisać, przeł. M. Pluta, Izabelin 2001.   Google Scholar

Haraway D.J., Nie uciekajmy przed kłopotami. Antropocen–kapitałocen–chthulucen, przeł. K. Hoffmann, W. Szwebs, [w:] Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, red. J.W. Moore, przeł. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Poznań 2021, s. 49–94.   Google Scholar

Houellebecq M., Serotonina, przeł. B. Geppert, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kornhauser J., Najnowsze literatury romańskie. Samotność i wykorzenienie, [w:] Najnowsze literatury romańskie. Samotność i wykorzenienie, red. J. Kornhauser, Kraków 2021, s. 13–28.   Google Scholar

Moore Jason W., Narodziny Taniej Natury, przeł. K. Hoffmann, [w:] Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, red. J.W. Moore, przeł. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Poznań 2021, s. 97–136.   Google Scholar

NDiaye M., Zemsta należy do mnie, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Warszawa 2023.   Google Scholar

Salvayre L., Zwyczajne życie, przeł. E. Wieleżyńska, Kraków 2006.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-05

Jak cytować

Kornhauser, J. (2023). Samotność w domu. Proza francuska i kres antropocenu. Humanities and Cultural Studies, 4(1), 25–35. https://doi.org/10.55225/hcs.498

Numer

Dział

Artykuły naukowe