Przemijanie i dojrzewanie do samotności

Krótkie formy prozatorskie Jarosława Iwaszkiewicza

Autor

  • Kazimiera Czapla Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Tarnowskich Górach https://orcid.org/0000-0003-2851-3628

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8115

Słowa kluczowe:

przemijanie, dojrzewanie, samotność, egzystencja, tragizm, dionizyjskość, ironia

Abstrakt

Tematem artykułu są kwestie przemijania i dojrzewania do samotności, czyli filozoficzne wymiary egzystencji w krótkich formach prozatorskich Jarosława Iwaszkiewicza. Wskazane zostały wpływy Nietzscheańskiej roli instynktów i tragizmu egzystencji człowieka w czasie, Schopenhauerowskiej antynomii ludzkiej osobowości, estetyki Oskara Wilde’a z modernistycznie uproszczonym pierwiastkiem romantycznym, a jednocześnie biologiczną pełnią życia, metafizycznym niepokojem, dionizyjskością. Poszukiwaniom autora towarzyszy przeświadczenie, że samotność jest nieunikniona. Uświadomienie sobie tej nieuchronności oznacza dojrzałość. Zwrócono także uwagę na rolę ironii w krótkich formach prozatorskich Jarosława Iwaszkiewicza oraz jej związki ze specyficznym, tworzącym właściwie całą filozofię, rozumieniem ironii przez Cypriana Kamila Norwida.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bibliografia

Burek T., Przedmowa, [w:] J. Iwaszkiewicz, Najpiękniejsze opowiadania, Londyn 1993.  
Google Scholar

Burkot S., W labiryncie świata. O antynomiach w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, „Ruch Literacki” 1995, z. 1.  
Google Scholar

Jędrychowska M., Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza, Wrocław – Kraków 1977.  
Google Scholar

Kirchner H., Iwaszkiewicz 1964, "Współczesność" 1965, nr 6.  
Google Scholar

Łoch E., Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. Geneza i funkcja, Rzeszów 1978.  
Google Scholar

O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza red. A. Brodzka, Wrocław – Kraków 1983.  
Google Scholar

Werwes H., Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytyczno-literacki, przeł. T. Hołyńska, Warszawa 1979.  
Google Scholar

Wyka K., Oblicze świata, [w:] Pogranicze powieści. Warszawa 1989.  
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-04-07

Jak cytować

Czapla, K. (2022). Przemijanie i dojrzewanie do samotności: Krótkie formy prozatorskie Jarosława Iwaszkiewicza. Humanities and Cultural Studies, 3(1), 27–39. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8115

Numer

Dział

Artykuły naukowe