Aleksander Wilkoń (1935–2022). Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta…

Autor

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8118

Słowa kluczowe:

Aleksander Wilkoń, językoznawstwo, stylistyka, kultura

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony pamięci Profesora Aleksandra Wilkonia (1935-2022), wybitnego i wszechstronnego uczonego, językoznawcy, polonisty i slawisty, historyka języka polskiego i badacza współczesnej polszczyzny, historyka literatury, krytyka literackiego, piewcy języka polskiego, artysty (poety, malarza-akwarelisty), nauczyciela akademickiego, cenionego dydaktyka, Mistrza wielu pokoleń polonistów, autora kilkuset publikacji, z których wiele weszło do kanonu lektur językoznawczych, polonistycznych. Tekst jest niedokończonym portretem Mistrza, Nestora polskiego językoznawstwa, Uczonego, Filologa…, niepełnym obrazem Jego życia i działalności naukowo-dydaktyczno-artystycznej. Wraz ze śmiercią Profesora Aleksandra Wilkonia, człowieka nieprzeciętnego, językoznawstwo polskie poniosło ogromną stratę.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Aleksandrowicz J., Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków 1983.   Google Scholar

Bogucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat, Warszawa 2015.   Google Scholar

Ciriello P., Studi in onore di Aleksander Wilkoń. In occasione del compimento dei suoi 70 anni, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Napoli 2006.   Google Scholar

Język Artystyczny, red. A. Wilkoń, t. 1, Katowice 1978; t. 2, Katowice 1981; t. 3, Katowice 1985; t. 4, Katowice 1986; t. 5, Katowice 1987; t. 6, Katowice 1989; t. 7, Katowice 1990; t. 8, Katowice 1993 (pod red. A. Wilkonia i B. Witosz); t. 9, Katowice 1995 (red. A. Wilkoń i B. Witosz); t. 10, Katowice 1996 (red. D. Ostaszewska i E. Sławkowa).   Google Scholar

Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, red. nauk. K. Choińska, M. Pachowicz, Tarnów 2018.   Google Scholar

Językoznawstwo, stylistyka, kultura, red. nauk. K. Choińska, M. Pachowicz, Tarnów 2020.   Google Scholar

Ożóg K., Osiągnąć mądrość — Aleksander Wilkoń jako humanista, [w:] Językoznawstwo, stylistyka, kultura, red. nauk. K. Choińska, M. Pachowicz, Tarnów 2020, s. 21–27.   Google Scholar

Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita i B. Witosz, Katowice 2005.   Google Scholar

Studi in onore di Aleksander Wilkoń in occasione del compimento dei suoi 70 anni, Napoli 2006.   Google Scholar

Studi sull’Europa Orientale. A cura di J. C. Fortino, E. Çali. Omaggio a A. Bongo, G.Carageani, C. Nicas, A. Wilkoń. Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, Napoli 2007.   Google Scholar

Sztuka M., Partnerskie uczelnie. Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Aleksandrem Wilkoniem kierownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej przy Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu „Orientale” w Neapolu, „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2007, nr 9, s. 5.   Google Scholar

Wesołowska D., Działalność krakowskiej poradni telefonicznej, „Poradnik Językowy” 1978, z. 7–8, s. 344–346.   Google Scholar

Wilkoń A., Chwila utrwalona, „Sosnowiecki Magazyn Kulturalny SOSNart” 2008, nr 1, s. 2.   Google Scholar

Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce: języki i style literatury barokowej, Kraków 2002, ss. 198.   Google Scholar

Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce: renesans, Katowice 2004, ss. 241.   Google Scholar

Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce: średniowiecze, Katowice 2004, ss. 207.   Google Scholar

Wilkoń A., Jest to zarys zaledwie. Wiersze, Katowice 1999.   Google Scholar

Wilkoń A., Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999, ss. 187.   Google Scholar

Wilkoń A., Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wrocław 1970.   Google Scholar

Wilkoń A., Ojciec, Katowice 2003.   Google Scholar

Wilkoń A., O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza: studia nad tekstem, Warszawa—Kraków 1976; wyd. 2, Katowice 2019.   Google Scholar

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu: wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2000, ss. 304.   Google Scholar

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. 1, Katowice 1987, ss. 113; wyd. 2, Katowice 2000, ss. 108.   Google Scholar

Wilkoń A., Wspomnienie ojca: wiersz, „Poglądy”, nr 11, s. 15.   Google Scholar

Wilkoń A., Z dziejów języka literatury polskiej, Katowice 2001, ss. 210.   Google Scholar

Witosz B., Jubileusz Profesora Aleksandra Wilkonia, „Stylistyka” 2006, nr 15, s. 409–416.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-07

Jak cytować

Choińska, K., & Pachowicz, M. . (2022). Aleksander Wilkoń (1935–2022). Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta…. Humanities and Cultural Studies, 3(1), 75–88. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8118

Numer

Dział

Teksty okolicznościowe

Inne teksty tego samego autora