Osoba wyznaczona do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy a pełnomocnik ustanowiony do tych czynności

Autor

  • Jacek Małysko Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Filia w Jaśle

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.526

Słowa kluczowe:

pracodawca, organ zarządzający, reprezentacja pracodawcy, pełnomocnik

Abstrakt

Kodeks pracy reguluje w sposób odrębny zasady reprezentacji jednostek organizacyjnych będących pracodawcami w sprawach z zakresu prawa pracy. W artykule omówiono zasady reprezentacji pracodawcy będącego jednostką organizacyjną przez osobę wyznaczoną przez pracodawcę do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przez pełnomocnika ustanowionego przez pracodawcę. Analiza literatury oraz orzecznictwa wykazała, że istnieją rozbieżne poglądy dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy osobą wyznaczoną a pełnomocnikiem pracodawcy. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, osoba wyznaczona oraz pełnomocnik to dwie różne instytucje prawne. Natomiast według drugiego poglądu, pełnomocnika ustanowionego do dokonania czynności prawnych w zakresie prawa pracy należy uznać za osobę wyznaczoną w rozumieniu Kodeksu pracy. Wskazano wspólne elementy obu stanowisk: cywilnoprawna regulacja pełnomocnictwa ma zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, osoba wyznaczona może działać bez pisemnego pełnomocnictwa oraz brak wymogów formalnych dotyczących udzielenia upoważnienia do działania w imieniu pracodawcy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Baran, K. (red.). (2022). Kodeks pracy. Komentarz. Tom 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Bieluk, J., Pawlak, K. (2001). Zasady wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółkach kapitałowych. Prawo Spółek, 2, 22–27.   Google Scholar

Czarnecki, P. (2014). Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Florek, L. (red.). (2017). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Fras, M., Habdas, M. (red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Gersdorf, M., Raczkowski, M., Rączka, K. (2014). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.   Google Scholar

Iwulski, J., Sanetra, W. (2013). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.   Google Scholar

Jaśkowski, K., Maniewska, E. (2019). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Patulski, A., Orłowski, G. (red.). (2014). Kodeks pracy 2014. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.   Google Scholar

Prusinowski, P. (2018). Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2844(108), 91–103. DOI: 10.19195/0137-1134.113.7. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.7   Google Scholar

Rączka, K. (2020). Reprezentacja pracodawcy w sferze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 61(12), 31–36. DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.5. DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.12.5   Google Scholar

Romer, M.T. (2012). Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Małysko, J. (2023). Osoba wyznaczona do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy a pełnomocnik ustanowiony do tych czynności. Problems of Economics and Law, 8(1), 92–102. https://doi.org/10.55225/pel.526

Numer

Dział

Prawo