Demokracja grecka protoplastą współczesnej demokracji?

Autor

  • Bartosz Molczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6611

Słowa kluczowe:

demokracja bezpośrednia, demokracja pośrednia, wybory, organy, wyroki

Abstrakt

Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju demokracji na przestrzeni wieków jaki miał miejsce na terenie dzisiejszej Europy, etapów jakie przebyła demokracja od bezpośredniej po przedstawicielską, a także analizy rozwoju demokratyczności państwa greckiego i jego rozwoju demokracji. Wskazano również rozwój demokracji w innych państwach takich jak Francja czy Wielkiej Brytanii. Opisano skomplikowaną ewolucję tworzenia demokratycznych procesów jakie zachodziły i zachodzą aby dany system mógł funkcjonować.
Wnioski: Wartość tego opracowania polega na dokonaniu ogólnej analizy poszczególnych etapów tworzenia demokracji oraz charakterystyki urzędów jakie zajmowały się przetwarzaniem jak i doglądaniem demokratycznych  wyborów, sądów, decyzji oraz wyroków.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Katowice 1974.   Google Scholar

Brzeziński A., Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2004.   Google Scholar

Dahl R., O demokracji, Kraków 2000.   Google Scholar

Davies J.K., Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa 2003.   Google Scholar

Held D., Modele demokracji, Kraków 2010.   Google Scholar

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.   Google Scholar

Kirejczyk E., Między demokracją przedstawicielską a bezpośrednią, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, 2014, nr 2.   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232.   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.   Google Scholar

Kurpios M, Krytyka demokracji i opozycja antydemokratyczna w Atenach w drugiej połowie V wieku przed Chrystusem, „Historia polityczna”, 2012, nr 34.   Google Scholar

Meier Ch., Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012.   Google Scholar

Musiał-Karg M., Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Warszawa 2012.   Google Scholar

Niziołek M., Administracja i zarządzanie publiczne, nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014.   Google Scholar

Reich O., Dlaczego chcemy żyć w demokracji?, „Nowe Technologie i Prawa Człowieka”, 2019, nr 20.   Google Scholar

Rytko-Marczewska M., Demokracja bezpośrednia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, „Horyzonty Polityki”, 2018, nr 26.   Google Scholar

Snell B., Odkrycie ducha, Warszawa 2009.   Google Scholar

Tomasiewicz J., Naprawa czy zniszczenie demokracji?, „Zeszyty Naukowe”, 2012, nr 2994.   Google Scholar

Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1994, nr 61, poz. 251.   Google Scholar

Vernan T. J.-P., Mit i religia w Grecji starożytnej, Warszawa 1998 Cabaj K., Demokracja w ujęciu ogólnym - podstawowe informacje, „Zeszyty Naukowe”, 2013, nr 98.   Google Scholar

Ziętara W., Demokracja ateńska a demokracja współczesna, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011, nr 16.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Molczyk, B. (2022). Demokracja grecka protoplastą współczesnej demokracji?. Problems of Economics and Law, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6611

Numer

Dział

Artykuły