O inkwizycji, koronacji i kobiecości w powieści Felicitas Hoppe "Johanna"

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.435

Słowa kluczowe:

literatura niemiecka, literatura kobieca, historiograficzna metafikcja

Abstrakt

Tematem artykułu są rozważania dotyczące sposobu przedstawiania wydarzeń historycznych w powieściach historycznych XXI wieku na przykładzie powieści Felicitas Hoppe Johanna z 2006 roku. Po krótkiej prezentacji współczesnych subgatunków w obszarze powieści historycznej z akcentem na historiograficzną metafikcję, autorka prezentuje sposób przedstawienia materiału historycznego w powieści, jaki stanowią losy francuskiej bohaterki Joanny d’Arc, a następnie skupia się na trzech ważnych w utworze obszarach tematycznych — również związanych z historią, ale będącymi elementami współczesnego świata: pewnego rodzaju społecznej inkwizycji, koronacji i kobiecości. Poszczególne pasaże w powieści ukazują kobietę, naukowczynię, która poruszając się w zmaskulinizowanym środowisku naukowym, odnajduje paralelizm życia swojego i walczącej Joanny d’Arc.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Catani S., Geschichte im Text: Geschichtsbegriff und Historisierungsverfahren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Tübingen 2016.   Google Scholar

Catani S., »Wir nehmen nicht wahr, wofür wir keine Sensoren haben«. Zur Evolution der Geschichte in fiktionaler Literatur, [w:] Gansel, Carsten, Vanderbeke, Dirk: Telling Stories: Literature and Evolution/Geschichten erzählen: Literatur und Evolution, Berlin–Boston 2012. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110268683.361   Google Scholar

Frank S., Ilgner J. (red.), Ehrliche Erfindungen: Felicitas Hoppe als Erzählerin zwischen Tradition und Transmoderne, Bielefeld 2017. DOI: https://doi.org/10.1515/9783839433195   Google Scholar

Grigulevič J. R., Ketzer-Hexen-Inquisitoren, Freiburg im Breisgau 2000.   Google Scholar

Feld H., Jeanne d’Arc. Geschichtliche und virtuelle Existenz des Mädchens von Orléans, Berlin 2016.   Google Scholar

Hoppe F., Auge in Auge. Über den Umgang mit historischen Stoffen, [w:] Neue Rundschau. Heft 1/2007 Historische Stoffe, s. 56–69.   Google Scholar

Hoppe F., Johanna, Frankfurt/M 2012.   Google Scholar

Navrati M., Kontrafaktik der Gegenwart: politisches Schreiben als Realitätsvariation bei Christa Kracht, Kahtrin Röggla, Juli Zeh und Leif Randt, Berlin–Boston 2022. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110763119   Google Scholar

Schmidt S., „What’s anything got to do with anything?”: Diskurse des Postmodernen im in-yer-face Theatre, Münster 2015.   Google Scholar

Georg-Büchner-Preis, https://www.buechnerpreis.de/buechner/preis, [dostęp: 5 sierpnia 2022 r.].   Google Scholar

Jeanne d’Arc im Gefängnis in Rouen, https://www.akg-images.de/archive/Jeanne-d%27Arc-im-Gefangnis-in-Rouen-2UMEBMKT77CC.html, [dostęp: 10 sierpnia 2022 r.].   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Graca, J. (2022). O inkwizycji, koronacji i kobiecości w powieści Felicitas Hoppe "Johanna". Humanities and Cultural Studies, 3(3), 53–61. https://doi.org/10.55225/hcs.435

Numer

Dział

Artykuły naukowe