Wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej na wskaźnik kondycji gospodarstw domowych w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.511

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, wojna rosyjsko-ukraińska, gospodarstwo domowe, kondycja gospodarstw domowych

Abstrakt

Pandemia COVID-19 poprzez lockdowny wpłynęła bezpośrednio m.in. na sektor usług, handlu oraz rozrywki. Podczas gdy wiele krajów zaczęło wychodzić z regresji gospodarki spowodowanej pandemią, 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie najechały na Ukrainę. Paliwa kopalne, których ceny zaczęły gwałtownie rosnąć na giełdach surowców energetycznych doprowadziły do wzrostu cen artykułów spożywczych, a w konsekwencji do wzrostu inflacji. Celem artykułu jest wykazanie wpływu pandemii COVID-19 oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej na wskaźnik kondycji gospodarstw domowych. W artykule scharakteryzowano skutki pandemii oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wpływ tych zjawisk na wskaźnik kondycji gospodarstw domowych zbadano przy wykorzystaniu modelu regresji wielorakiej z uwzględnieniem badania stacjonarności i normalności rozkładu reszt.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Dusiło, M. (oprac.). (2023). Transformacja energetyczna w Polsce: edycja 2023. Dostępny w Internecie: https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/transformacja-2023 [dostęp: 2023-05-25].   Google Scholar

Frańczuk, M., Paździor, A., Miszczuk, M., Gałązka, K. (2014). Finanse: funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.   Google Scholar

GUS. (2022a). Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2021-roku,9,17.html [data dostępu: 2023-05-24].   Google Scholar

GUS. (2022b). Kondycja Gospodarstw Domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-ankietowe/badania-spoleczne/kondycja-gospodarstw-domowych-kgd/ [dostęp: 2023-05-24].   Google Scholar

GUS. (2003a). Bank Danych Lokalnych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start [dostęp: 2023-09-26].   Google Scholar

GUS. (2003b). Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/ [dostęp: 2023-04-27].   Google Scholar

IEA. (2023). Globalny kryzys energetyczny. Dostępny w Internecie: https://www.iea.org/topics/global-energy-crisis?language=pl [dostęp: 2023-05-25].   Google Scholar

Konieczny, J. (2020). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach epidemiologicznych. Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie: Pandemia: E-biuletyn, 1(1), 4–15.   Google Scholar

Marciniuk-Kluska, A. (2022). Post-pandemic management of household spending in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 59(132), 15–23, DOI: 10.34739/zn.2022.59.022022.   Google Scholar

Naworyta, W. (2023). Jeśli nie węgiel to co? Transformacja energetyczna w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie W: Z. Grudziński (red.). Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej: zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE (s. 95–108). Kraków: IGSMiE PAN.   Google Scholar

Nazarczuk, J., Cicha-Nazarczuk, M., Szczepańska, K. (2022). Wrażliwość polskiej gospodarki na zmiany wywołane pandemią COVID-19. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych. DOI: https://doi.org/10.24136/eep.mon.2022.10   Google Scholar

Palac, P. (2023). An econometric model of the dynamics of the harmonized index of consumer prices (HICP) in Poland in 2007–2022. W: A. Prędki (red.). Narzędzia analityczne – teoria i zastosowania w naukach ekonomicznych (s. 47–57). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.   Google Scholar

Prokopowicz, D. (2023). Gospodarcze skutki wojny w Ukrainie. W: P. Soroka, K. Pająk (red.). Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym (s. 284–332). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.   Google Scholar

Soliwoda, M. (2020). Odporność z perspektywy ekonomii i finansów: wybrane problemy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.   Google Scholar

Świecka, B. (2008). Bankructwa gospodarstw domowych: perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.   Google Scholar

Wawrzonek, A. (2020). Wyłaniający się rynek pracy – realia i wyzwania rzeczywistości postpandemicznej. Studia Edukacyjne, 58, 123–145. DOI: 10.14746/se.2020.59.7. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.59.7   Google Scholar

Wysocka, A., Szałtys, D., Filip, P., Piszcz, A., Marzec, D., Stańczak, J. (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny: charakterystyka demograficzna: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Słomba, A., & Palac, P. (2023). Wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej na wskaźnik kondycji gospodarstw domowych w Polsce. Problems of Economics and Law, 8(1), 57–68. https://doi.org/10.55225/pel.511

Numer

Dział

Ekonomia