Kulturowe predyspozycje do tworzenia gospodarek opartych na spółdzielczym modelu działania na przykładzie wiodących spółdzielczych gospodarek na świecie w 2014 roku

Autor

  • Karol Fundament Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Doktorska

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.486

Słowa kluczowe:

spółdzielczość, kooperatyzm, gospodarka światowa, tendencje kulturowe, społeczeństwo

Abstrakt

Cel: Celem artykułu było zbadanie zależności pomiędzy przynależnością do grupy kulturowej, a predyspozycjami do tworzenia gospodarek opartych na spółdzielczym modelu działania na przykładzie wiodących spółdzielczych gospodarek na świecie w 2014 roku.
Materiały i metody: Badania przeprowadzono z wykorzystaniem literatury podejmującej problem wielokulturowości oraz raportu Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy opublikowanym w 2014 roku przez Dave Grace and Associates dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był to w momencie opracowywania artykułu najnowszy spójny raport zawierający dane empiryczne na temat udziałów sektorów spółdzielczych w poszczególnych krajach i regionach świata.
Wyniki i wnioski: Kultury linearne, pomimo mniejszego natężenia cech kooperatywnych niż kultury reaktywne i wieloaktywne, są bardziej skłonne do budowania gospodarek opartych na spółdzielczym modelu działania. Wyniki te uzyskano na podstawie tendencji wśród najbardziej ,,spółdzielczych” gospodarek na świecie, próbie kontrolnej oraz tendencji regionalnych.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Blaug, M. (1997). Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511805639   Google Scholar

Dave Grace & Associates. (2014). Measuring the size and scope of the cooperative economy: Results of the 2014 global census on co-operatives. New York: United Nation’s Secretariat, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development.   Google Scholar

Dyka, S. (red.). (1998). Spółdzielczość we współczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.   Google Scholar

International Cooperative Alliance. (2017). Cooperative identity, values and principles. Dostępny w Internecie: https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity [dostęp: 2023-03-18].   Google Scholar

International Cooperative Alliance. (2021). Facts and figures. Dostępny w Internecie: https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures [dostęp: 2023-03-28]   Google Scholar

Kalmi, P. (2007). The disappearance of cooperatives from economics textbooks. Cambridge Journal of Economics, 31(4), 625–647. DOI: 10.1093/cje/bem005. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/bem005   Google Scholar

Kawa, M. (2014). Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39, 344–354.   Google Scholar

Lewis, R. (2010). When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Boston–London: Nicholas Brealey International.   Google Scholar

Migliorelli, M. (red.). (2020). Nowa bankowość spółdzielcza w Europie: strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzysie. Poznań: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.   Google Scholar

Smolders, N., Koetsier, I., de Vries, B. (2012). Performance of European cooperative banks in the recent financial and economic crisis. W: J Mooij, W.W. Boonstra (eds.). Raiffeisen’s Footprint: The Cooperative Way of Banking (s. 67–86). Amsterdam: VU University Press.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-14

Jak cytować

Fundament, K. (2023). Kulturowe predyspozycje do tworzenia gospodarek opartych na spółdzielczym modelu działania na przykładzie wiodących spółdzielczych gospodarek na świecie w 2014 roku. Problems of Economics and Law, 8(1), 46–56. https://doi.org/10.55225/pel.486

Numer

Dział

Ekonomia