20 PKT ZA PUBLIKACJĘ W PEL!

2023-07-19

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe "Problems of Economics and Law" znalazło się na nowym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą punktów 20 za opublikowany w nich artykuł naukowy. Punktacja  dotyczy artykułów opublikowanych w 2023 roku.

Unikatowy identyfikator naszego czasopisma w wykazie to: 201694.

Dziękujemy za współpracę Autorom, Recenzentom, Członkom Rady Naukowej. Serdecznie zapraszamy Autorów do składania tekstów naukowych do kolejnych numerów.

Redakcja