Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Tarnowska z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, kontakt: at@atar.edu.pl.

Wprowadzone do systemu dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji procesu wydawniczego. Ich podanie jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem procesu publikacyjnego (w przypadku Autora) lub współpracy (w przypadku Recenzenta, Redaktora, Korektora). W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Redakcją czasopisma: pel@atar.edu.pl

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO, jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.