Transformacja usług społecznych i opieki długoterminowej nad seniorami świadczonych przez organizacje pozarządowe na Słowacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.395

Słowa kluczowe:

opieka nad seniorami, rozwój historyczny, zmiany w opiece społecznej

Abstrakt

Cele: Celem badania była prezentacja rozwoju historycznego oraz analiza zmian w świadczeniach socjalnych na Słowacji realizowanych w ramach zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej oraz usług społecznych.
Metody: W badaniach posłużono się techniką wywiadu. Przeprowadzono rozmowy z dyrektorami niepublicznych placówek pomocy społecznej, których organizatorami są instytucje kościelne. Badana grupa składała się z 41 kierowników ośrodków opieki, a zebranie danych odbyło się pod koniec 2019 roku. Na podstawie zgromadzonych danych dokonany analizy rozwoju usług społecznych. W części ilościowej badania wykorzystano chi-test do prześledzenia zmian rodzajów świadczonych usług, liczby placówek oraz uregulowań prawnych.
Wyniki: Wyniki badań pozwoliły ujawnić zmiany w usługach społecznych, które dokonały się pod wpływem nowelizacji prawa socjalnego. Rezultatem tych zmian jest szybki spadek liczby niskoprogowych usług socjalnych, ośrodków opieki dziennej dla seniorów oraz wzrost liczby osób wykluczonych i starszych w okresie 10 lat poprzedzających badanie.
Wnioski: Transformacja usług socjalnych zmieniła formę tego typu świadczeń. Rozwój ten nie doprowadził jednak do harmonizacji opieki zdrowotnej i społecznej na Słowacji w celu zaspokojenia potrzeby trwałej opieki długoterminowej dla osób starszych i niesamodzielnych.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Buchelová J., Sopira B. et al., Social help, Bratislava 1999.   Google Scholar

Budayová Z., Social Exclusion of the Roma Ethnic Group in the Interest of Social Work, Warszawa 2017.   Google Scholar

Budayová Z., Sociálne neprispôsobiví občania v intenciách sociálnej práce, Ružomberok 2019.   Google Scholar

Buzala O., Ensuring the repeatability of quality in social services and its comparison, in: A. Mátel, M. Kovaľová, M. Štepanovská, Social Services in the Region, Proceedings of a scientific conference held in Skalica on 18.11.2010, Skalica 2010, pp. 20–25.   Google Scholar

Dempsey N. (eds.), The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability, “Sustainable Development” 2011, vol. 19, no. 5, pp. 289–300. DOI: https://doi.org/10.1002/sd.417   Google Scholar

Ďurana R., How to Determine the Price of Social Services?, Bratislava 2017.   Google Scholar

Holúbková S., Ďurana R., Courage for New Social Services, Bratislava 2013.   Google Scholar

Hromková M., Development of social services for people with disabilities — space for the citizens, [in:] Proceedings of the Conference Determinants of Social Development: The Social Economy as a Space for Supporting European Citizenship, Trnava: October 2013.   Google Scholar

Krajňáková E., Transformation of social services in the condition of Slovak republic, [in:] Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Pardubice 2009, pp. 118–133.   Google Scholar

Ludvigh Cintulová L., Buzalová S., Development of senior social services in the process of transformation and decentralisation and its present day forms in Slovakia, “Kontakt / Journal of Nursing and Social Sciences Related to Health and Illness” 2021, vol. 23, no. 2, pp. 111–119. DOI: https://doi.org/10.32725/kont.2021.009   Google Scholar

Ludvigh Cintulová L., Budayová Z., Hamarova M., New trends in volunteering in Slovakia as a tool to personal, career and skills-development, „International review for human and natural sciences“ 2021, vol. 2, no. 2, p. 67.   Google Scholar

Rác R., Ludvigh Cintulová L., The role of the social worker in working with the family in crisis in relation to the prevention of pathological behaviour, “International Review for Human and Natural Sciences” 2020, vol. 1, no. 4, pp. 85.   Google Scholar

Repková K., Quality in the context of the transformation of social services, Bratislava 2016.   Google Scholar

Repková K., Social services. Promoting meaningful everyday life in a human rights perspective, Bratislava 2017.   Google Scholar

Repková K., Brichtová L., Social Protection of the Elderly and People with Disabilities — Selected Aspects, Bratislava 2009.   Google Scholar

Rottermund J., Sauliez E, Knapík A., Myśliwiec A., Saulicz M., Prevention of falls in the elderly with the use of preventive algorithm, “Hygiena Public Health” 2015, vol. 50, no. 1, pp. 37–40.   Google Scholar

Šprocha B., Mortality and aging of the population of Slovakia. Forecast of future development in the context of the old-age pension system, “Prognostic Work Institute of Forecasting SAV” 2003, vol. 5, no. 2, pp. 2–7.   Google Scholar

Act no. 448/2008 Coll. on social services and on the amendment of Act no. 455/1991 Coll. on Trade Licensing (Trade Licensing Act) as amended.   Google Scholar

Act no. 213/1997 Coll. on non - profit organizations providing services of general interest.   Google Scholar

Act No. 195/1998 Coll. on social assistance.   Google Scholar

Act no. 578/2004 Coll. On health care providers, health care workers, professional organizations in health care and on the amendment of certain laws.   Google Scholar

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Cintulová, L. L., & Buzalová, S. (2022). Transformacja usług społecznych i opieki długoterminowej nad seniorami świadczonych przez organizacje pozarządowe na Słowacji. Humanities and Cultural Studies, 3(2), 101–116. https://doi.org/10.55225/hcs.395

Numer

Dział

Artykuły naukowe