Figury ciała

Dyskurs o sztuce współczesnej w prozie Michela Houellebecqa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.434

Słowa kluczowe:

sztuka współczesna, ciało, abiekt, rozczłonkowanie, deformacja, Michel Houellebecq

Abstrakt

Dyskurs o sztuce współczesnej regularnie pojawia się w prozie Michela Houellebecqa. W swoich esejach oraz powieściach autor Cząstek elementarnych przywołuje liczne dzieła sztuki (zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne) oraz nurty artystyczne, w których na pierwszy plan wysuwa się kwestia cielesności oraz traktowania ciała jako medium. Celem artykułu jest analiza pojawiających się w prozie Houellebecqa wątków artystycznych zogniskowanych wokół różnych figur ciała w kontekście kategorii takich jak deformacja, rozczłonkowanie oraz abiekt.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa, red. S. Ruksza, Kraków 2011.   Google Scholar

Chwieduk A., Czego się boisz? Wstręt w prozie Michela Houellebecqa, „Czas Kultury” 2021, nr 3, s. 169–176.   Google Scholar

Clément M.L., Houellebecq, sperme et sang, Paryż 2003.   Google Scholar

Crary J., 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, tłum. D. Żukowski, Kraków 2015.   Google Scholar

Danto A.C., Historia a pojęcie sztuki, tłum. E. Bogusz-Bołtuć, „Estetyka i Krytyka” 2002, nr 3, s. 107–116.   Google Scholar

Deleuze G., Bacon. Logika wrażenia, tłum. A. Z. Jaksender, red. K. M. Jaksender, M. Tercz, Kraków 2018.   Google Scholar

Foster H., Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2010.   Google Scholar

Jędrysko C., Hermann Nitsch, Anty-logos i ciało, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 25, s. 83–98.   Google Scholar

Jurga A., L’entreprise de l’art dans le romanesque houellebecquien, [w:] Michel Houellebecq à la Une, red. M. L. Clément, S. van Wesemael, Amsterdam–Nowy Jork 2011, s. 151–163. DOI: https://doi.org/10.1163/9789401200394_013   Google Scholar

Houellebecq M., Cząstki elementarne, tłum. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 1998.   Google Scholar

Houellebecq M., Kilka uwag o zamęcie, [w:] tegoż, Interwencje 2020, tłum. B. Geppert, Kraków 2021, s. 13–34.   Google Scholar

Houellebecq M., Mapa i terytorium, tłum. B. Geppert, Warszawa 2011.   Google Scholar

Houellebecq M., Platforma, przeł. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2012.   Google Scholar

Houellebecq M., Sztuka jako łuskanie, [w:] tegoż, Interwencje 2020, tłum. B. Geppert, Kraków 2021 s. 49–51.   Google Scholar

Houellebecq M., Préface, [w:] Erotoscope, Tomi Ungerer, Kolonia 2002, s. 10–11.   Google Scholar

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Żalski, Kraków 2008.   Google Scholar

Marzec A., A(b)normalne, abiektalne — skandal w sztuce współczesnej, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2, s. 259–267.   Google Scholar

Novak-Lechevalier A., Houellebecq, l’art de la consolation, Paryż 2018.   Google Scholar

Novak-Lechevalier A., Vertiges de la limite: Houellebecq et la transgression poétique, „French Cultural Studies” 2020, vol. 31, s. 10–21. DOI: https://doi.org/10.1177/0957155819893590   Google Scholar

Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 81, s. 95–116.   Google Scholar

Schönwälder L., La mort de Michel Houellebecq: entre «goût de l’horrible» et commentaire métapoétique, „RELIEF — Revue électronique de littérature française” 2018, nr 12, s. 29–40. DOI: https://doi.org/10.18352/relief.986   Google Scholar

Viard B., «La Carte et le Territoire», roman de la représentation: entre trash et tradition, „Lendemains” 2011, nr 36, s. 87–95.   Google Scholar

P. Virilio, La Procédure silence, Paryż 2000.   Google Scholar

Williams R., «La transgression ne m’intéresse pas, pour le dire brutalement»: Michel Houellebecq, critic of transgression, „MHRA Working Papers in the Humanities” 2014, vol. 9, s. 67–83.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Małysa-Janczy, Z. (2022). Figury ciała: Dyskurs o sztuce współczesnej w prozie Michela Houellebecqa. Humanities and Cultural Studies, 3(3), 63–75. https://doi.org/10.55225/hcs.434

Numer

Dział

Artykuły naukowe