Nowe formy poetyckie w literaturze francuskiej przełomu XIX i XX wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.431

Słowa kluczowe:

poezja wizualna, kaligrafia, dekodowanie tekstu, ideogram

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie problemu reprezentacji poprzez słowa w literaturze francuskiej przełomu XIX i XX wieku. Zgodnie z horacjańską formułą Ut pictura poesis, obraz można w niezwykły sposób przełożyć na poezję, a poezja często odbija się w malarstwie. Obie płaszczyzny przenikają się wzajemnie, a efektem tego jest ich migotliwa substancja. Nowe tendencje zainicjowane przez francuskich pisarzy i malarzy u progu XX wieku pozwolą określić plastyczność słów i obrazów, a także odkryć podobieństwa między tymi dwoma systemami znaków. W pracy podjęto próbę zaobserwowania zjawiska współistnienia kodów werbalnych i obrazowych oraz przedstawienia związków literatury i sztuki, które pozwalają traktować tekst ikoniczny jako znak(i).

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Apollinaire G., Duch nowych czasów i poeci, przeł. M. Żurowski, [w:] tegoż, Wybór pism, wstęp i oprac. A Ważyk, Warszawa 1980, 735–749.   Google Scholar

Apollinaire G., Lettre à Madeleine, red. L. Campa, Paryż 2006.   Google Scholar

Apollinaire G., Œuvres Complètes, t. 3, Paryż 1966.   Google Scholar

Apollinaire G., Œuvres Complètes, t. 4, Paryż 1966.   Google Scholar

Apollinaire G., Strefa, [w:] tegoż, Wybór poezji, przeł. A. Ważyk, Warszawa 1980, s. 127–129.   Google Scholar

Aragon L., Peinture au défi, [w:] tegoż, Collages, Paryż 1965, s. 35–71.   Google Scholar

Beauduin N., O potrzebie nowej techniki poetyckiej, „Zwrotnica” 1923, nr 4–6, s. 108–109. http://monoskop.org/images/b/b4/Zwrotnica_4-6_1923.pdf, [dostęp: 29 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Claudel P., Œuvre poétique, Paryż 1967.   Google Scholar

Gontard M., Une esthétique de la Différence, Paryż 1990.   Google Scholar

Grojnowski D., „Et moi aussi je suis peintre”. Les ideogrammes d’Apollinaire, [w:] G. Apollinaire G., Et moi aussi je suis peintre, Paryż 2006.   Google Scholar

Heinstein J., Literatura francuska XX wieku, Warszawa 1991.   Google Scholar

Mallarmé S., Correspondance complète, Paryż 1965.   Google Scholar

Mallarmé S., Œuvres Complètes, Paryż 2003.   Google Scholar

Perloff M., Profond aujourd’hui, „Literatura na Świecie” 2002, nr 10–12, s. 375–377.   Google Scholar

Praz M., Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Gdańsk 2006.   Google Scholar

Sartre J.-P., Qu’est-ce que la littérature?, Paris, Gallimard, 2008.   Google Scholar

Segalen V., Œuvres Complètes, t. 2, Paryż 1995.   Google Scholar

Segalen V., Pierwszy manuskrypt Peintures, BNF, Manuscrits 4 vol. n. a. f. 25823–25826.   Google Scholar

Shapiro J., An Introduction to the Chinese of Victor Segalen, „Revue de Littérature Comparée” 1977, t. 51, nr 1, s. 24–29.   Google Scholar

Valéry P., Œuvres Complètes, Paryż 1957.   Google Scholar

Zbierzchowski H., W paryskim wirze. Powieść, Lwów 1929.   Google Scholar

Żurowski M., Wstęp, [w:] G. Apollinaire, Wybór poezji, przeł. M. Baterowicz i in., Wrocław 1975, CXXVII–CXXXIII.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kukuryk, A. (2022). Nowe formy poetyckie w literaturze francuskiej przełomu XIX i XX wieku. Humanities and Cultural Studies, 3(3), 33–52. https://doi.org/10.55225/hcs.431

Numer

Dział

Artykuły naukowe