Dokąd zmierza przedszkole? Dobre praktyki nastawione na rozwijanie kompetencji XXI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.400

Słowa kluczowe:

pedagogika przedszkolna, dobre praktyki, metoda STEM, Twórcze Rozwiązywanie Problemów

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały kierunki współczesnych działań pedagogicznych, które powoli zaczynają gościć w polskiej przestrzeni edukacyjnej. W pierwszej części w oparciu o współczesne badania i analizy przedstawiony został sens ich stosowania i konieczność zmiany kierunku niektórych praktyk pedagogiki przedszkolnej. W drugiej części przybliżone zostały metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w przedszkolach, które stanowią dobrą praktykę nastawioną na rozwój dziecka w duchu współczesności i przyszłości: STEM, Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Porozumienie bez przemocy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Dz.Urz. Unii Europejskiej C189 z dnia 4.06.2018 (2018/C 189/01).   Google Scholar

Flinn E., Patel S., Primary STEM ideas book, Londyn 2019. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429440618   Google Scholar

Narvaez D., Modern parenting may hinder brain development, research suggests, https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130107110538.htm, [dostęp: 15 maja 2022]   Google Scholar

Navsaria D., First Things First: Early Childhood Summit, https://www.youtube.com/watch?v=xp7kSwnQPko&t=347s&ab_channel=FirstThingsFirst, [dostęp: 15 maja 2022 r.]   Google Scholar

Nęcka E., TRoP — Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków 1994.   Google Scholar

Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2016.   Google Scholar

Silva K., Children who go to preschool achieve higher grades at high school graduation, British study shows, https://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140919104452.htm, [dostęp: 15 maja 2022 r.].   Google Scholar

Steinecke A., Neuromodulatory control of inhibitory network arborization in the developing postnatal neocortex, „Science Advances” 2022, t. 8, nr 10, https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe7192, [dostęp: 16 maja 2022]. DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abe7192   Google Scholar

The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, [dostęp: 15 maja 2022 r.].   Google Scholar

Tierney A., Nelson III C.A., Brain development and the role of experience in the early years, „Zero to Three” 2009, t. 30, nr 2, s. 9–13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3722610, [dostęp: 15 maja 2022 r.].   Google Scholar

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Sobkowiak, M. (2022). Dokąd zmierza przedszkole? Dobre praktyki nastawione na rozwijanie kompetencji XXI wieku. Humanities and Cultural Studies, 3(2), 151–161. https://doi.org/10.55225/hcs.400

Numer

Dział

Głos w dyskusji