Żegnamy Prof. dra hab. Aleksandra Wilkonia - członka Rady Programowej naszego czasopisma

2022-03-29

Z poczuciem głębokiego smutku, żalu i straty zawiadamiamy, że 16 marca 2022 roku zmarł Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń.

Wybitny i wszechstronny uczony, językoznawca, polonista i slawista, historyk języka polskiego i badacz współczesnej polszczyzny, historyk literatury, krytyk literacki, piewca języka polskiego, artysta (poeta, malarz-akwarelista), nauczyciel akademicki, ceniony dydaktyk, Mistrz wielu pokoleń polonistów, autor kilkuset publikacji, z których wiele weszło do kanonu lektur językoznawczych, polonistycznych.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa Redakcja "Humanities and Cultural Studies"