Francja w poezji Adama Zagajewskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.440

Słowa kluczowe:

poezja polska, poezja Adama Zagajewskiego, geopoetyka, Francja w literaturze

Abstrakt

Adam Zagajewski, który przebywał we Francji w latach 1982–2022, często opisywał ją w swojej poezji i w esejach. Artykuł przedstawia w sposób monograficzny obraz Francji i jej kultury w poezji Zagajewskiego i wskazuje główne dominanty tego wizerunku, w tym zwłaszcza temat francuskich kościołów i katedr oraz poetycki sposób ukazywania Paryża.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Warszawa 2010.   Google Scholar

Bodzioch-Bryła B., Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii, „Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2021, nr 1(3), s. 59-77. DOI: https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.05   Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., „Asymetria” – konteksty malarskie, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015, s. 59-69.   Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.   Google Scholar

Czermińska M., Gotyk i pisarze, Gdańsk 2005.   Google Scholar

Czermińska M., Miejsce autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183-200.   Google Scholar

Klejnocki J., Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wałbrzych 2002.   Google Scholar

Najgeburska K., Paryż „z jego złotą aurą, z jego szarym wątpieniem” – paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego, „Media i Społeczeństwo” 2019, nr 11, s. 138-153.   Google Scholar

Najgeburska K., „Słodycz Italii, słodycz miasteczek Toskanii” – podróże włoskie Adama Zagajewskiego, „Anthropos?” 2018, nr 27, s. 205-214.   Google Scholar

Zagajewski A., Anteny, Kraków 2005.   Google Scholar

Zagajewski A., Asymetria, Kraków 2014.   Google Scholar

Zagajewski A., Jechać do Lwowa i inne wiersze, Londyn 1985.   Google Scholar

Zagajewski A., Komunikat, Kraków 1972.   Google Scholar

Zagajewski A., List. Oda do wielości, Paryż 1983.   Google Scholar

Zagajewski A., Niewidzialna ręka, Kraków 2009.   Google Scholar

Zagajewski A., Płótno, Paryż 1990.   Google Scholar

Zagajewski A., Powrót, Kraków 2003.   Google Scholar

Zagajewski A., Pragnienie, Kraków 1999.   Google Scholar

Zagajewski A., Prawdziwe życie, Kraków 2019.   Google Scholar

Zagajewski A., Sklepy mięsne, Kraków 1975.   Google Scholar

Zagajewski A., Ziemia ognista, Poznań 1994.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Czabanowska-Wróbel, A. (2022). Francja w poezji Adama Zagajewskiego. Humanities and Cultural Studies, 3(3), 17–31. https://doi.org/10.55225/hcs.440

Numer

Dział

Artykuły naukowe