Heroizm i melancholia "Księgi ciszy" Józefa Stanisława Wierzbickiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.415

Słowa kluczowe:

metafizyka, modernizm, klasycyzm, parnasizm, melancholia, heroizm, Józef Stanisław Wierzbicki, Księga ciszy

Abstrakt

Artykuł dokonuje analizy Księgi ciszy, zbioru poezji autorstwa Józefa Stanisława Wierzbickiego, który ukazał się drukiem w 1914 roku. Przyjętym punktem wyjścia do interpretacji dzieła jest kolejno polska tradycja liryki refleksyjno-filozoficznej, klasycyzm charakterystyczny dla poetyki parnasizmu oraz zjawisko tzw. poezji metafizycznej. Czytana w ten sposób Księga ciszy ukazuje późnomodernistyczną kreację podmiotu lirycznego rozpiętego pomiędzy melancholią i heroizmem. Obie te postawy jawią się jako odzew człowieka początków XX wieku na kryzys metafizycznego obrazu świata.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bergson H., Wstęp do metafizyki, tłum. K. Błeszyński, Kraków 2018.   Google Scholar

Comte de Lautréamont, Poezje, [w:] tegoż, Pieśni Maldorora. Poezje, tłum. M. Żukowski, Kraków 2004.   Google Scholar

Eliot T.S., Poezja skali mniejszej, tłum. H. Pręczkowska, [w:] tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963.   Google Scholar

Feldman W., Współczesna literatura polska 1864–1918, t. 1, Kraków 1985.   Google Scholar

Gołębiowski M., Bezkres poranka. O teologii poetyckiej i teologiach kontrkultury, Kraków 2020.   Google Scholar

Graciotti S., Religijność poezji Jana Kochanowskiego, tłum. A. Litwornia, A. Mazanek, [w:] tegoż, Od Renesansu do Oświecenia, t. 1, Warszawa 1991, s. 230–243.   Google Scholar

Igliński G., Faun — Pan — satyr. Wyobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, tłum. B. Smyrak, Kraków 2013.   Google Scholar

Kiereś H., Człowiek i sztuka, Lublin 2006.   Google Scholar

Leconte de Lisle, Pokazywacze, [w:] tegoż, Poezje, oprac. J. Strasburger, Warszawa 1980, s. 43.   Google Scholar

Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1999.   Google Scholar

Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Opole 1993.   Google Scholar

Mrowcewicz K., Wstęp, [w:] Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, s. 7–41.   Google Scholar

Nietzsche F., Wola mocy, tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1911.   Google Scholar

Obłok niewiedzy i inne dzieła, tłum. W. Ostrowski, Warszawa 1988.   Google Scholar

Possenti V., Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki, tłum. J. Merecki, Lublin 1998.   Google Scholar

Senior J., Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej, Dębogóra 2021.   Google Scholar

Wierzbicki J.S., Księga ciszy, Wilno 1914.   Google Scholar

Wierzbicki J.S., W nieskończoności, [w:] Zbiór poetów polskich XIX w., oprac. P. Hertz, t. 4, Warszawa 1965, s. 83–84.   Google Scholar

Wojtyła K., Tryptyk rzymski, Kraków 2003.   Google Scholar

Zbiór poetów polskich XIX w., t. 4, oprac. P. Hertz, Warszawa 1965.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Gołębiowski, M. (2022). Heroizm i melancholia "Księgi ciszy" Józefa Stanisława Wierzbickiego. Humanities and Cultural Studies, 3(2), 117–130. https://doi.org/10.55225/hcs.415

Numer

Dział

Artykuły naukowe