Polskie księgozbiory w bibliotece miejskiej — Chicago Public Library (wybrane aspekty)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.383

Słowa kluczowe:

historia książki, polonica, polskie księgozbiory, Chicago Public Library

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu polskiego księgozbioru znajdującego się w bibliotece publicznej miasta Chicago pod nazwą Chicago Public Library. Ten system biblioteczny składa się z biblioteki centralnej — Harold Washington Library Center, dwóch bibliotek regionalnych oraz licznych oddziałów. Wskazano liczbę, rodzaj i charakter polskich książek. Odnotowano polonica w bibliotekach uniwersyteckich, jak również zbiory specjalne w Polish Museum of America Library.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie: materiały z Europejskiego Forum Bibliotekarzy, 23–25 maja 1995 r. [red. E. Górska], Warszawa 1996.   Google Scholar

Gruszka Z., Książka czytelnik i biblioteka o Stanach Zjednoczonych. Szkic do wizerunku bibliotekarstwa amerykańskiego, [w:] Ludzie i książki; Studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana prof. Hannie Tadeusiewicz, red. E. Andrysiak, Łódź 2011, s. 193–202.   Google Scholar

Kłossowski A., Książka polska na obczyźnie XX wiek, Toruń 2003.   Google Scholar

Książki polskie. Nowości wydawnicze 1940–1949 w Bibliotece Publicznej m. Chicago, [prepared by B.Z. Kirsch], Chicago 1950.   Google Scholar

Miller R.C., Biblioteki publiczne i szkolne w Stanach Zjednoczonych, cz. 1. Biblioteki publiczne, „Poradnik Bibliotekarza” 2000, nr 6, s. 3–5.   Google Scholar

Muzeum Polskie w Ameryce: dzieje i zbiory: przewodnik = The Polish Museum of America: History and Collection: Guide, [aut. M. Kot et al., tłum. na ang. J.M. Kania Piegzik, J.M. Loryś], Warszawa 2003.   Google Scholar

Niemyska B., Publiczna Biblioteka im. H. Washingtona w Chicago, „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 7-8, s. 45-46.   Google Scholar

Pelczar W., Polonica w bibliotece Harolda Washingtona w Chicago, „Przegląd Polonijny” 2002, z. 3, s. 131-133.   Google Scholar

Posner S., Biblioteki amerykańskie, „Przegląd Biblioteczny” 1909, nr 4, s. 3–40.   Google Scholar

Sieradzka D., Harold Washington Library Center — największa biblioteka publiczna na świecie, „Bibliotekarz” 1996, nr 3, s. 17–19.   Google Scholar

Skrzypek J., Czasopiśmiennictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec XIX wieku (1866-1900); przegląd bibliograficzno-materiałowy, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1963, nr 3/1, s. 126–169.   Google Scholar

Walter L., Dział Polski przy sekcji Języków Obcych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chicago „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1988, t. 13, s. 28.   Google Scholar

Wapiński J., Książki polskie w Bibliotece Publicznej w Chicago, „Księgarz” 1960, nr 23/24, s. 20–21.   Google Scholar

Współczesne księgozbiory polskie za granicą: Informator 2. Polonika w księgozbiorach obcych, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2016.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Sieradzka, D. . (2022). Polskie księgozbiory w bibliotece miejskiej — Chicago Public Library (wybrane aspekty). Humanities and Cultural Studies, 3(2), 131–147. https://doi.org/10.55225/hcs.383

Numer

Dział

Artykuły naukowe