Comparison of the results of field vane tests and pocket penetrometer tests as an example of local correlations

Authors

  • Tomasz Bardel „Geogrunt” PPUP sp. z o.o., ul. Zagumnie 49a, 33-100 Tarnów, Poland

DOI:

https://doi.org/10.55225/sti.443

Keywords:

geotechnical parameters of soils, undrained shear strength, liquidity index, tills, river muds

Abstract

Field and laboratory tests of soils provide a large amount of data, but most of them are measured parameters, which are converted by various formulas and correlations into parameters used for design. General correlations does not always lead to obtaining compatible values, therefore it is desirable to search for local correlations. This article presents the correlation between the undrained shear strength from the field vane tests (FVT) and the pocket penetrometer for tills in the Tarnów region. On the basis of this correlation, a dependence curve of the unconfined compressive strength measured by pocket penetrometer and the liquidity index was developed. This correlation was then used of river’s clay muds in the Dunajec valley. The high values of the correlation coefficient were obtained. The results confirm the usefulness of the pocket penetrometer as a method of quick determination of the undrained shear strength and liquidity index.

Downloads

Download data is not yet available.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 88, poz. 1157).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).   Google Scholar

Młynarek Z, Gogolik S. Nowe koncepcje wykorzystywania wyników badań in situ w geotechnice – część II. Acta Scientarium Polonorum: Architektura. 2014:13(1):3–19.   Google Scholar

Godlewski T, Kaczyński Ł. O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 2016;25(3):356–365.   Google Scholar

Tarnawski M, editor. Badania podłoża budowli: metody polowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2020.   Google Scholar

Norma PN-EN ISO 22476-9 – Ground investigation and testing – Field testing – Part 9: Field vane test.   Google Scholar

Katalog Firmy: Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat; 2014.   Google Scholar

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Warszawa: GDDP; 1998.   Google Scholar

Hansbo S. Foundation Engineering. Amsterdam: Elsevier; 1994.   Google Scholar

Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika – Badania polowe.   Google Scholar

Straż G. Ocena wytrzymałości na ścinanie bez odpływu wybranego gruntu organicznego na podstawie badań FVT. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 2017;64(3/1):91–101. https://doi.org/10.7862/rb.2017.106. DOI: https://doi.org/10.7862/rb.2017.106   Google Scholar

Wysokiński L, Kotlicki W, Godlewski T. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej; 2011.   Google Scholar

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1, 2. Warszawa–Kraków: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska; 2019.   Google Scholar

Norma PN-EN ISO 17892-6:2017-06, Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Badanie penetrometrem stożkowym.   Google Scholar

Zbiciak A, Michalczyk R, Józefiak K, Maślakowski M. Oznaczanie cech mechanicznych gruntów spoistych w aparacie stożkowym: badania laboratoryjne i symulacje komputerowe. Logistyka. 2014;(3):7046–7053.   Google Scholar

Norma PN-EN 1997-1 – Eurocod 7; Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.   Google Scholar

Bardel T. Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa, Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; 2020.   Google Scholar

Katalog Firmy: Humbolt Mfg. Co., Testing Equipment for Construction Materials; 2017.   Google Scholar

Tymczasowa instrukcja obsługi: penetrometr wciskowy PW-1. Wyd. 2 uzup. Warszawa: OBRTG; 1974.   Google Scholar

Rybicki S, Krokoszyński P. Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. 2011;446:397–406.   Google Scholar

Majer E, Pietrzykowski P. Propozycja obiektywizacji makroskopowej oceny konsystencji penetrometrem tłoczkowym. Acta Scientarium Polonorum: Architektura. 2013;12(3):175–181.   Google Scholar

Schematyczna procedura badania sondą krzyżakową

Published

2023-03-31

How to Cite

Bardel, T. (2023). Comparison of the results of field vane tests and pocket penetrometer tests as an example of local correlations. Science, Technology and Innovation, 16(3-4), 20–27. https://doi.org/10.55225/sti.443

Issue

Section

Original articles