Landslides stabilization – optimise solutions or maximize costs – case study

Authors

  • Tomasz Bardel „Geogrunt” PPUP sp. z o.o., ul. Zagumnie 49a, 33-100 Tarnów, Polska

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7714

Keywords:

slip surface, slope reinforcement, stability modeling, costs of landslide stabilization, collapsed slope

Abstract

The stabilization of landslide is usually very costly, which is why optimal slope reinforcement should be based on exact geological investigations. The described case of a small landslide on the road in the Carpathians presents the process of documenting, stability analysis and design solutions for slope reinforcement. Depth of slip surface was the most important information for slope reinforcement first-design. Collapsed slope was subjected to re-analysis of stability, taking into account additional data already obtained during slope reinforcement. Stability modeling results indicate a different range and depth of the slip surface than those use for design, which had a major impact on the costs of stabilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Rybicki S, Rączkowski W, Wójcik A, Zjawiska osuwiskowe w Karpatach zagrożeniem dla budownictwa komunikacyjnego. Materiały konferencji naukowej – wyd. AGH Kraków. Krynica, 2004.   Google Scholar

Działania resortu środowiska w zakresie systemu osłony przeciwosuwiskowej w Polsce. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2010.   Google Scholar

Rączkowski W, Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach, referat w ramach konferencji „Geozagrożenia – zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” – V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 2007.   Google Scholar

Poprawa D, Rączkowski W, Osuwiska Karpat, Przegląd Geologiczny, 2003; 51:685-692.   Google Scholar

Kaczmarczyk R, Tchórzewska S, Woźniak H, Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2011; 446:65-74.   Google Scholar

Zapobieganie ruchom masowym ziemi – Raport pokontrolny Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli – P/16/048, 2016.   Google Scholar

Kondracki J, Geografia regionalna Polski, Wyd. nauk. PWN. Warszawa, 2012.   Google Scholar

Marciniec P, Karta rejestracyjna osuwiska nr ..., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki, Kraków, 2012.   Google Scholar

Dokumentacja geologiczno-inżynierska: „Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska nr... w miejscowości ...”, Kraków, 2012.   Google Scholar

Dobak P, Gawriuczenkow I, Kaczmarek ŁK, Kiełbasiński K, Wójcik E, Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym. Przegląd Geologiczny, 2016; 64:683-693.   Google Scholar

Cała M, Betlej M, Trójwymiarowa analiza stateczności zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych, Górnictwo i Geoinżynieria, 2010; 34:141-148.   Google Scholar

Laskowicz I, Mrozek T, Zabuski L, Ryzyko osuwiskowe – implikacje dla zagospodarowania przestrzennego i stabilizowania indywidualnych obiektów (na przykładzie Koroniowa k. Bydgoszczy), referat w ramach ogólnopolskiej konferencji osuwiskowej „Osuwisko”, Wieliczka, 2015.   Google Scholar

Wójcik A, Wojciechowski T, Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce, Przegląd Geologiczny, 2016; 64:701-709.   Google Scholar

Marciniec P, Wójcik A, Wojciechowski T, Nescieruk P, Wymagania dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich na potrzeby zabezpieczenia osuwisk finansowanych ze środków publicznych, referat w ramach ogólnopolskiego sympozjum: „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce”, Rzeszów, 2017.   Google Scholar

 Przekrój przez osuwisko

Published

2018-12-05

How to Cite

Bardel, T. (2018). Landslides stabilization – optimise solutions or maximize costs – case study. Science, Technology and Innovation, 3(2), 1–8. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7714

Issue

Section

Original articles